AbakusMessage


Komunikator Międzyjednostkowy – AbakusMessage
Komunikator Międzyjednostkowy jest modułem przeznaczonym do wymiany informacji tekstowych pomiędzy komendami i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem aplikacji SWD-ST oraz mechanizmów wymiany danych pomiędzy tymi jednostkami.

Komunikator międzyjednostkowy umożliwia sprawne i szybkie wysyłanie prostych wiadomości tekstowych do wielu odbiorców jednocześnie. Co więcej umożliwia on nadawcy śledzenie stanu wysłanej wiadomości dla każdego z odbiorców jednocześnie. Nadawca informowany jest o fakcie wysłania wiadomości, odczytania jej przez odbiorcę, umożliwia odbiorcy ręczne potwierdzenie odebrania wiadomości oraz udzielenie odpowiedzi na nią. Wszystkie wiadomości są archiwizowane, a wygodne i praktyczne filtry umożliwiają odnalezienie wiadomości przesyłanych w przeszłości. Ponadto wygodne i estetyczne „chmurki” w sposób czytelny, ale nie utrudniający pracy informują użytkownika o otrzymaniu nowej wiadomości. Komunikator Międzyjednostkowy jest dostarczany jako moduł aplikacji SWD-ST. Dzięki temu nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, użytkownicy posługują się znanym sobie, przyjaznym i wygodnym interfejsem użytkownika aplikacji SWD-ST, zaś administratorzy mają znacznie mniej pracy, gdyż nie muszą administrować kolejnego oprogramowania.

Podstawowe funkcje modułu umożliwiają:

  • Wysyłanie wiadomości
  • Sprawdzanie dostępności odbiorców
  • Odbieranie wiadomości
  • Odpowiadanie na wiadomości
  • Bieżące komunikaty
  • Przeglądanie archiwum wiadomości
  • Konfiguracja – Uprawnienia użytkowników / Wybór odbiorców