AbakusNAVI


System lokalizacji pojazdów i komunikacji statusowej
Systemy SWD-ST współdziałają z różnymi rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi nadzór oraz alarmowania pojazdów ratowniczych. Są to tzw. systemy AVL(z ang. Automatic Vehicle Location). Integracja pomiędzy systemami daje ogromne możliwości wykorzystania informacji operacyjnej w postaci informacji o aktualnych statusach pojazdów oraz ich lokalizacji.

Przez lata System SWD-ST wspierał różne rozwiązania techniczne, dokładnie tak jak zmieniało sie oblicze tych systemów. Początkowo używane były Terminale Statusów oparte o łączność po kanale radiowym z użyciem Select5 oraz transmisji modemowej. Dzięki popularyzacji sieci GSM oraz transmisji GPRS zaczeły je wypierać nowsze urządzenia oparte o transmisje cyfrową. Ostatnie lata to prawdziwy skok technologiczny, obecnie pojazdy PSP wyposaża się w nowoczesne terminale z ekranami dotykowymi, nawigacją samochodową, możliwością instalowania innych aplikacji, tj CRASH Recovery (do bezpiecznego demontażu pojazdów samochodowych). Użytkownicy systemu SWD-ST mogą wiedzieć gdzie znajdują sie ich własne pojazdy, jak również pojazdy innych jednostek, które znajdują się na ich terenie, przy tzw „pomocy sąsiedzkiej”. W niedalekiej przyszłości, dzięki dostepowi do baz danych projektu EMUiA i PLI-CBD możliwe będzie precyzyjne nawigowanie zastępów w oparciu o adres zgloszenia lub lokalizację dzwoniącego. Przeobrażeniu ulega też sposób wykorzystania systemu SWD-ST i terminali, które stają się jednym z podstawowych elementów operacyjnego wspierania akcji ratowniczych.

Współdziałanie pomiedzy systemami AVL a SWD-ST polega na wykorzystaniu po stronie systemów SWD-ST modułów integracyjnych zapewniających następującą funkcjonalność:

  • Alarmowanie pojazdów poprzez przesyłanie informacji o zarejestrowanym zdarzeniu do zainstalowanego w pojeździe mobilnego terminala.
  • Przekazywanie do terminala współrzednych zdarzenia umożliwiających wytyczenie drogi dojazdowej do miejsca zdarzenia (usługa poza SWD-ST).
  • Automatyczne rejestrowanie informacji statusowych oraz czasów operacyjnych przekazywanych z pojazdów do stanowiska kierowania.
  • Prezentowanie w MapieST pozycji pojazdów wraz z kierunkiem ruchu, prędkością, aktualnym stanem.
  • Współdziałanie z centralnym serwerem AVL-U gromadzącym i przetwarzającym informacje lokalizacyjne monitorowanych pojazdów, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie pozycji pojazdów będących poza własnym powiatem czy województwem.