AbakusTAPI


Współczesna cyfrowa centrala telefoniczna stanowi skomplikowany system telekomunikacyjny, klasyczne rozmowy telefoniczne stanowią tylko część jej funkcji. Dzięki umożliwieniu integracji z systemami komputerowymi możliwe jest stworzenie bardzo wygodnych narzedzi wspomagających prace dyspozytrów i osób koordynujących akcje ratownicze. Wykorzystując odpowiednie protokoły wymiany danych ( TAPI ) możliwe jest współdziałanie obu wymienionych systemów zarówno w zakresie obsługi rozmów telefoniczych jak również zarządzania logiką pracy łączoności na stanowisku kierowania.

Integracja SWD-ST z centralami telefonicznymi została zrealizowana w oparciu o protokół TAPI (v.2.0). Dzięki zastosowaniu najnowszych dostepnych technologii możliwe jest usprawnienie pracy dyspozytorów oraz skrócenie czasu obsługi zgłoszeń głównie dzięki temu iż numer telefonu zgłaszającego abonenta zostanie automatycznie przekazany do karty zdarzenia. Jednocześnie informacje o numerze telefonicznym zostaną zweryfikowane z baza abonentów celem ustalenia nazwy abonenta (baza wewnętrzna systemu SWD-ST – tworzona i edytowana przez użytkowników lokalnie). Ponadto w trakcie prowadzonych działań dyspozytor ma cały czas podgląd na stan linii, ilość wywołań oraz oczekujące połaczenia.
Dodatkowo dzięki możliwości wybierania numeru telefonicznego i zestawiania połączeń bezposrednio z programu użytkownik bardzo szybko nawiązuje połączenie z wybraną osobą bez konieczności odrywania uwagi od prowadzonej akcji.

Poprzez wykonanie działań integracyjnych możliwe było osiągnięcie następującej funkcjonalności:

  • Monitorowanie stanu zajętości linii telefonicznych
  • Przekazanie zidentyfikowanego numeru telefonicznego z centrali telefonicznej do karty zgłoszenia wraz z weryfikacją informacji z zapisami w bazie abonentów
  • Bezpośrednie wybieranie numeru telefonicznego z komputera dyspozytorskiego umożliwiające zestawianie połączenia telefonicznego