System e-Remiza


System e-Remiza to nowoczesne i wielowymiarowe rozwiązanie wspierające prowadzenie oraz działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. System bazuje na doświadczeniach zdobytych w trakcie budowy rozwiązania znanego wcześniej jako OSP-ST. Główną różnicą w stosunku do OSP-ST jest fakt, że nowy system nie jest połączony on-line z systemem powiatowym. Platforma e-Remiza to trzy współdziałające ze sobą rozwiązania: Stacjonarna e-Remiza, Mobilna e-Remiza, Tablica Gotowości Bojowej. Całość rozwiązania uzupełnia innowacyjny mechanizm alarmowania równoległego z wykorzystaniem smartfonów, dzwonienia telefonicznego oraz SMS.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją systemu e-Remiza na naszym kanale YouTube ».

Moduł ten dedykowany jest dla Prezesów, Naczelników oraz Dowódców w OSP.
Podstawowa funkcjonalność to:

 • Pełna informacja o wszystkich strażakach oraz posiadanych samochodach i sprzęcie ratowniczym
 • Ewidencja wyszkolenia strażaków oraz rejestr aktualnych badań lekarskich
 • Nadzór nad przeglądami technicznymi pojazdów oraz sprzętu
 • Pomoc w kontroli terminów przeglądu, aktualności szkoleń, badań i egzaminów
 • Dokumentacja ze zdarzeń, w których brała udział jednostka OSP
 • Mapa cyfrowa z hydrantami, pikietażem drogowym, obszarami leśnymi, itd.
 • Rejestr zdjęć z przeprowadzonych działań ratowniczych ( wycinka drzew )
 • Prezentacja na mapie lokalizacji zdarzenia, pozycji SiS w trakcie prowadzenia działań ratowniczych
 • Dostęp do informacji z wielu możliwych lokalizacji (strażnica, działanie w terenie, praca w domu)

Moduł ten dedykowany jest dla druhów w OSP posiadających smartfon lub tablet z systemem Android

Podstawowa funkcjonalność umożliwia:

 • Otrzymywanie alarmów o zdarzeniu w postaci komunikatu z lokalizacją na mapie i krótkim opisem
 • Wygodne potwierdzanie lub odrzucanie możliwości udziału w zdarzeniu,
 • Natychmiastowe raporty o ilości powiadomionych osób, z podziałem na potwierdzających udział, dowódców, kierowców
 • Samodzielne alarmowanie innych członków OSP o zaistniałych zdarzeniach
 • Prezentacja na żywo rozmieszczenia sił i środków biorących udział w akcji
 • Wygodne przesyłanie zdjęć z miejsca akcji
 • Dostęp do mapy z zaopatrzeniem wodnym, pikietażem
 • Notatki z akcji – lista osób, czasy udziału

Moduł ten dedykowany jest dla osób monitorujących lub nadzorujących działania OSP tj. gminy, powiaty, SKKP/SKKM PSP

Podstawowa funkcjonalność umożliwia:

 • Prezentacja listy podległych jednostek OSP (gmina, powiat)
 • Dane o ilości dostępnych pojazdów oraz strażaków
 • Informacje o ilości zaalarmowanych osób, podział na potwierdzających udział, kierowców i dowódców
 • Lokalizacja zdarzenia wraz z szacowanym czasem dojazdu na miejsce zdarzenia
 • Prezentacja na mapie informacji o działaniach i rozmieszczeniu zasobów
 • Wysłanie testów gotowości bojowej
 • Statystyka prowadzonych działań i testów gotowości bojowej

System e-Remiza to także nowoczesna metoda alarmowania jednostek OSP zapewniająca powiadomienie w jednym czasie wielu członków OSP, na wszystkie typy telefonów poprzez trzy kanały powiadamiania

er-alarm-mobil

  •  Internet mobilny na smartfony i tablety – informacje o rodzaju zdarzenia, lokalizacji, opisie, potwierdzenie lub odrzucenie udziału

er-alarm-klasik

  • Połączenie telefoniczne – automatyczne wykonywanie połączeń telefonicznych na telefony tradycyjne. Odebranie połączenia to potwierdzenie udziału

er-alarm-sms

  • Wiadomości SMS – tekstowa informacja o rodzaju zdarzenia, lokalizacji, opisie. Funkcja będzie dostępna już wkrótce na wszystkie typy telefonów, także te klasyczne

 

  System e-Remiza na bieżąco rejestruje liczbę osób potwierdzających udział w zdarzeniu zależnie od rodzaju alarmowania. Informacja ta dostępna jest na żywo w ramach TGB dla SKKP, SKKM oraz osób z aplikacją mobilną.