MonitoringWS


MonitoringWS – Moduł integracji systemów Monitoringu Przeciwpożarowego
System SWD-ST od wielu lat współpracuje z systemami monitoringu przeciwpożarowego, efektem tej współpracy było opracowanie i udoskonalenie uniwersalnego protokołu integracji tych systemów. Zastosowania tego modułu pozwala dyżurnym PSK/MSK na sprawniejszą obsluge

Moduł integracji Systemu SWD-ST z urządzeniami dostawców monitoringu ppoż wspołpracuje w oparciu o platformę WebService, szczegółowy opis protokołu komunikacyjnego dostępny jest u producenta systemu SWD-ST nieodpłatnie.
Każda firma monitoringowa zobowiązana jest do wcześniejszego uzyskania autoryzacji swojego oprogramowania poprzez wykonanie testów akceptacyjnych na serwerze testowym producenta SWD-ST, wynikiem której jest wystawienie Certyfikat Zgodności, potwierdzającego prawidłowe działanie komunikacji. Jednocześnie należy pamiętać, że moduł integracyjny nie zastępuje urządzeń firm monitoringowych, ani nie przejmuje odpowiedzialności za poprawne dostarczenie sygnału alarmowego do dyżurnego PSP, co wynika z odrębnych uregulowań.
Moduł monitoringowy jest licencjonowany na każdego dostawcę usługi monitoringu ppoż. Koszty podłaczeń firm do SWD-ST określa cennik modułów dla systemu SWD-ST. Modułu monitoringu ppoż można nabyć na dwa sposoby, szczegóły dostępne w Dziale Handlowym.

Współpraca z systemem monitoringu przeciwpożarowego – MonitoringWS zapewnia:

  • Automatyczne ewidencjonowanie zgłoszeń alarmowych w karcie zdarzenia PSP
  • Rejestrowanie tylko potwierdzonych zgłoszeń/odrzucanie zgłoszeń nieprawdziwych
  • Możliwość rezygnacji z konieczności jednoczesnej obsługi 2 systemów (dyspozytorskiego i monitoringu)
  • Możliwośc wyniesienia stacji monitoringu z pomieszczeń PSK/MSK (przy zastosowaniu koncentratora)

Komunikacja SWD-ST z systemami monitoringu PPoż odbywa się za pomocą sieci LAN/WAN i metod WebService. Aby prawidłowo uruchomić komunikację pomiędzy SWD-ST, a systemem monitoringu ppoż, PSP musi posiadać serwer z systemem operacyjnym Windows Server 2003/2008 oraz uruchomioną usługą IIS. Do komunikacji pomiedzy systemami somyślnie używany jest port 80. Pozostałe połączenia mogą i powinny być blokowane.(Nie mamy do czynienia z żadnymi portami COM czy USB). Nie wnikamy jak firma monitoringowa organizuje swój system i jak dostarcza sygnał z obiektu do swojej stacji.
Zazwyczaj firmy dostarczające sygnał monitoringu ppoż mają w PSP swoje urządzenia i są podlaczone do sieci LAN, dzięki czemu sygnał przekazywany jest lokalnie. Zalecamy aby w takim przypadku stworzyć odrębną sieć LAN(osobny switch, karta sieciowa w serwerze) na potrzeby firm monitoringowych. Znane też są przypadki gdy taki sygnał przekazywany jest z serwera monitoringu we własnej siedzibie poprzez łącze VPN. Dla modułu SWD-ST-MonitoringWS nie stanowi to różnicy. Sposób połączenia, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa, należy do zadań administratora sieci w danej KP/KM PSP. Firma ABAKUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkownia modułu lub nieodpowiedniego podłączenia danego klienta do sieci/serwera SWD-ST.