powrót do ProduktyMapaST 3 stanowi rozszerzenie systemu SWD-ST o możliwości jakie daje technologia GIS. Szeroki wachlarz dostępnych funkcji oraz wsparcie dla wielu standardów danych mapowych pozwala użytkownikom na elastyczne dopasowanie modułu do własnych potrzeb.
Dzięki zastosowaniu standaryzacji interfejsu użytkownika moduł MapaST 3 dostępny jest w takiej samej funkcjonalności zarówno dla użytkowników SWD-ST 2.5, SWD-ST 3 oraz SWD-ST-PR.
W module Mapa ST3 funkcjonuje serwer mapowy AbakusOSM, zapraszamy do zapoznania sie z informacjami na stronie bloga AbakusOSMOpis modułu

Głównym zadaniem modułu jest interakcja danych zawartych w systemie SWD-ST z mapą cyfrową. Moduł umożliwia zarówno podgląd aktualnej sytuacji na danym obszarze (powiatu, województwa, kraju) , podgląd pozycji oraz stanu pojazdów, zarówno własnych jak i z jednostek spoza danego obszaru. Główną zaletą modułu jest także wiele opcji konfiguracyjnych, umożliwiających dostosowanie do preferencji użytkowników i specyfiki ich pracy. Kolejene nowe funkcje oraz rozszerzenia powstają w oparciu o uwagi oraz pomysły samych użytkowników.
Zalecane wymagania sprzętowe dla MapaST-3 gwarantujące komfortowa pracę z mapą:

 • Obsługiwane formaty plików: .shp, .tab, .melx, .sid, .jp2, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, (Pliki graficzne posiadają ograniczenie rozmiaru 2GB łącznie)
 • Pamięć RAM dla aplikacji - min. 2GB (poza systemem operacyjnym)
 • Procesor klasy i3/i5/i7 lub nowszy
 • Osobny monitor LCD/LED o rozdzielczości 1400x900 lub wyższej

Dostępne funkcje - wersja podstawowa i rozszerzona

Moduł MapaST 3 oferuje szereg funkcji, podzielonych na kilka obszarów.


 • Wersja podstawowa
  • Tworzenie projektów i szablonów projektów czyli zestawów i kolekcji warstw tematycznych w zależności od posiadanych zasobów.
  • Możliwość dopasowania widoczności,selekcji,analizy warstw lub wyszczególnionych danych w zależności od poziomu widoczności
  • Wyświetlanie informacji z systemu SWD-ST z podziałem na warstwy tematyczne, t.j.:
   • Jednostki - Prezentacja lokalizacji jednostek zebranych w SWD-ST z możliwością filtrowania wyników.
   • Katalog Obiektów - Prezentacja lokalizacji obiektów z Katalogu Obiektów z możliwością filtrowania wyników
   • Baza SiS - Prezentacja lokalizacji obiektów z SiS z możliwością filtrowania wyników na podstawie Kategorii SiS, Typu Jednostki, Konkretnej Jednostki, Akcji, Obsady, Stanu oraz źródła współrzędnych, Dane GPS prezentowane są tylko dla lokalnych sił i środków (źródło danych SiS jest we własnej bazie danych). Odświeżanie warstwy co zadany interwał czasu lub automatycznie.
   • Meldunki Ewid - Prezentacja lokalizacji Meldunków Ewid na mapie z możliwością filtrowania na podstawie rodzaju zdarzenia, Typu jednostki oraz jednostki jak również filtrowanie na podstawie przedziału czasowego: aktualnej służby lub wyznaczonych ram czasowych.
   • Wyjazdy - prezentacja lokalizacji wyjazdów na podstawie danych z kart zdarzenia, filtrowanie na podstawie przedziału czasowego aktualnej służby lub wyznaczonych ram czasowych, Rodzaju, Podrodzaju oraz Flagi zdarzenia, pojazdów w akcji, statusu (prowadzone i/lub zakończone), w przypadku wyświetlania zdarzeń prowadzonych następuje automatyczne odświeżanie danych.
  • Możlwiość tworzenia własnych obszarów roboczych - umożłiwiają szybkie przejście i powiększenie konkretnego miejsca, np. Centrum, Lotnisko, Stadion
  • Możliwość analizowania wyświetlonych informacji z zastosowaniem rozbudowanych narzędzi selekcji
  • Możliwość rysownaia dowolnego kształtu celem obliczenia powierzchni, obwodu, średnicy, odległości.
  • Eksport aktualnego widoku do popularnych formatów graficznych lub PDF
  • Wydruk aktualnego widoku mapy
  • Menadżer stylów - rozbudowane narzędzie do tworzenia własnych stylów wizualnych warstw mapy.
  • Menadżer projektów - narzedzie do zarządzania dostępnymi kolekcjami ustawień użytkowników oraz szablonów globalnych jednostki

 • Wersja rozszerzona
 • Obsługa serwerów WMS
  • Dodawanie warstwy WMS - Umożliwia dodanie do projektu/szablonu warstwy pobieranej z serwera WMS.
  • Menadżer adresów WMS - Umożliwia dodanie do aplikacji adresu serwera WMS który następnie będzie używany jako warstwa
  • Warstwy WMS - Funkcjonalność ta pozwala na dołączenie wielu serwerów WMS do aplikacji i wyświetlanie ich w projekcie/szablonie. Posiada opcję wyboru warstw z serwerów, zmiany układu odniesienia oraz podstawowej modyfikacji ich wyglądu (skale widoczności, przezroczystość, przesunięcie kolorów składowych, wyświetlanie w skali szarości, negatywie) oraz typ plików w jakim obrazy będą zapisywane ( .png, .gif, .png 24bit, .jpeg, .vnd.wap.wbmp, .tiff, .svg+xml)
  • Informacje WMS - Jeśli serwer WMS obsługuje taką funkcję, wtedy istnieje możliwość pobierania informacji o konkretnym obiekcie z serwera WMS
 • Wyszukiwanie tras i obszarów dojazdu(izochrony) Nowość 2014!
  • Umożliwia wyszukiwanie trasy przejazdu pomiędzy dwoma punktami. Do wyboru jest profil "najkrósza" i "najszybsza"
  • Możliwość wyznaczenia obszaru dojazdu w zadanym czasie.
  • Możliwość zapisania wyznaczonego obszaru do pliku SHP


 • W ramach wsprcia technicznego oferujemy także:
 • Serwer Mapowy AbakusOSM -->> zapraszamy na BLOG INFORMACYJNY AbakusOSM
  • Gotowe podkłady mapowe - nie wymagają od użytkowników żadnych przygotowań i konfiguracji ich wizualizacji
  • Możlwiość wizualizacji informacji dodatkowych np. Hydrantów, POI
  • Dane pochodzą z bazy danych projektu http://openstreetmap.org/ - szeroka społeczność użytkowników tworzących i rozbudowujacych mapy w Polsce i na świecie.
  • Wiele możliwości wpływania na zawartość informacyjną mapy, m.in tworzenie i edycja lokalnych sieci dróg, dodawanie hydrantów, punktów adresowych czy obrysów budynków.

MapaMINI

NOWOŚĆ 2013!!! - MapaMINI - Moduł systemu SWD-ST 2.5
Aplikacja MapaMINI to nowa, uproszczona wersja znanej aplikacji MapaST 3. Wersja MapaMINI nie wymaga skomplikowanych konfiguracji warstw, tworzenia specjalnych projektów, kopiowania plików. MapaMINI jest gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.

Aby uprościć korzystanie z nowego modułu funkcje zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Dodatkowo użytkownik korzysta z przygotowanego przez nas środowiska pracy, a w nim:

1. Jako podkład mapowy wykorzystywany jest serwer map Abakus
2. Dostępne warstwy danych z SWD-ST to:
* Wizualizacja SIS (pojazdów) z GPS
* Aktualnie prowadzone zdarzenia z Rejestru Wyjazdów 3. Możliwość wyświetlania informacji z SWD-ST - opcja "pokaż na mapie"

MapaMINI dostępna jest bez dodatkowych opłat dla wszystkich komend posiadających umowy wsparcia technicznego w pakiecie 4.
Aby zainstalować moduł MapaMINI należy ściągnąć pliki instalacyjne MapaST3 ze strony www.swdst.pl, następnie postępować według instrukcji. Certyfikat niezbędny do uruchomienia można uzyskać e-mailowo poprzez serwis.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z serwisem.

Galeria