powrót do ProduktySWD-ST-PLI-CBD - lokalizacja osoby wzywającej w ramach platformy PLI-CBD.

Moduł SWD-ST-PLI-CBD to nowoczesne narzędzie wspomagania pracy dyżurnego operacyjnego PSP. Platforma PLI-CBD umożliwia pozyskiwanie informacji o danych oraz lokalizacji osoby dzwoniącej na numery alarmowe. Platforma, jej funkcjonalność oraz zakres informacyjny przygotowany i udostępniony został przez UKE. Dostęp dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP realizowany jest w ramach sieci OST112 na zasadach określonych przez KG PSP.Opis modułu

Moduł SWD-St-PLI-CBD opracowany został w oparciu o mechanizmy przygotowane przez UKE, a wytworozne w ramach projektów związanych z obsługa numeru alarmowego 112. Obecnie w ramach PSP możliwe jest korzystniae z platformy PLI-CBD na podstawie tzw. "tymczasowego" dostepu do serwerów PLI-CBD zlokalizowanych w UKE (2 lokalizacje). Doelowo dostęp dla wszystkich komend PSP odbywał będzie się poprzez Centralny Punkt Styku, działający w ramach OST112 i SIWCPR.

Dostępne funkcje

Funkcjonalność modułu SWD-ST-PLI-CBD umożliwia:

  • Automatyczne i ręczne odpytywanie serwerów PLI-CBD o dane osoby dzwoniącej - odpowiedź zawiera 2 paczki informacyjne: a) dane osoby dzwoniącej b) przybliżoną lokalizację osoby z telefonem komórkowym
  • Prezentację w systemie SWD-St odebranych danych osoby dzwoniącej (Imię nazwisko/Nazwa firmy lub instytucji, adres zamieszkania/zameldowania)
  • Prezentację w module Mapa-ST3 (oraz MapaMINI) odebranej lokalizacji - punkt na mapie oraz okrąg o promieniu wskazanym przez operatora wraz z czasem dokonania pomiaru lokalizacji.
  • Lokalne buforowanie informacji (przez usługe) o zapytaniach do PLI-CBD celem zmniejszenia niepotrzebnego ruchu na łączach, w przypadku pracy wielostanowiskowej.

Galeria