SWD-ST-SPA


SWD-ST-SPA – serwer punktów adresowych

Moduł SWD-ST-SPA to nowoczesne narzędzie wspomagania pracy dyżurnego operacyjnego PSP. Moduł SPA umożliwia korzystanie podczas pracy z Kartą Zdarzenia z bazy danych punktów adresowych udostępnianej przez GUGiK w ramach EMUiA. Dyżurny w trakcie przyjmowania zgłoszenia może w łatwy i przejrzysty sposób wyszukac lokalizację zgłaszanego zdarzenia, a system SWD-ST informuje go o dokładności (poziomie zaufania) wskazanej lokalizacji.

Moduł SWD-ST-SPA opracowany został w oparciu o bazę danych EMUiA, udostępnioną przez GUGiK. Znajduje się w niej ponad 6 milionów punktów adresowych w całej Polsce. Dzięki unikalnym i innowacyjnym mechanizmom użytkownicy systemu SWD-ST 2.5 mają możliwość korzystania z tej bazy w ramach swojej pracy w Systemie. Aby zwiększyć jakość i pewność lokalizacji do mechanizmów wyszukiwania adresów dodaliśmy także dane z projektu OSM, dzięki czemu w razie nie odnalezienia adresu w bazie EMUiA algorytm przeszukuje dodatkowo bazę OSM. Dodatkowo przeszukiwane są też najbliższe numery na danej ulicy. Aby łatwo i przejrzyście korzystac z mechanizmu SPA wprowadzono system kolorów „zaufania”. Po wyszukaniu adresu w karcie zdarzenia pole ze współrzędnymi przyjmuje trzy kolory w zależności od poziomu dokładności, dzięki czemu Dyżurny Operacyjny wie czy może zaufać tej informacji.
Jednocześnie informujemy, że moduł SPA bazuje głównie na danych z EMUiA(kolor zielony jest zawsze dla danych z EMUiA, pomarańczowy dla OSM i innych wariantów). Informacje wyświetlane są w takiej postaci, w jakiej zostały umieszczone przez GUGiK w bazie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błedy i nieścisłości powstałe w wyniku użytkownia modułu SWD-ST-SPA, a będace następstwem błędów w bazach EMUiA.
Wszystkie zauważone błądy lub nieścisłości prosimy zgłaszać do naszego serwisu. Pozwoli to nam podnosić jakość i dokładność działania tego modułu.

Funkcjonalność modułu SWD-ST-SPA umożliwia:

 • zintegrowanie z Kartą Zdarzenia Rejestru Wyjazdów
 • wyszukiwanie adresu „na żywo” podczas wpisywania danych zdarzenia wedlug algorytmu:
  • brak miasta => kolor czerwony => nie znaleziono danego miasta w bazie!!
  • miejscowość =>kolor pomarańczowy =>wskazuje środek miejscowości
  • ulica => kolor pomarańczowy =>wskazuje kształt ulicy
  • numer => kolor zielony => wskazuje konkretny punkt adresowy z EMUiA
  • numer => kolor pomarańczowy => wskazuje brak punktu adresowego(czyli środek ulicy), punkt adresowy niepewny, (np.z bazy OSM) lub inny punkt adresowy w pobliżu (szuka numery parzyste/nieparzyste +/- 2)
 • wskazywanie „na żywo” miejsca na mapie w module Mapa-ST3
 • dodatkowe oznaczanie poziomu dokładności na liście zdarzeń Rejestru Wyjazdów
 • przesyłanie informacji o współrzędnych do nawigacji na Terminale Statusów – domyślnie tylko dla koloru zielonego.