System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb (SZOP)


Jednostka Samorządu Terytorialnego jako organ administracji publicznej działa najbliżej obywateli. Poprzez realizację swoich zadań zapewnia spełnienie ustawowych potrzeb dla społeczności lokalnej.
Zastosowanie rozwiązań oferowanych przez system SZOP otwiera nowe możliwości współczesnego kontaktu z obywatelami.
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przedstawiciele administracji lokalnej mogą korzystać z nowoczesnej e-Usługi w zakresie zbierania informacji o potrzebach obywatelskich.

Na system składają się trzy podstawowe moduły:

 • Aplikacja mobilna dla obywatele
 • Aplikacja WWW dla obywatela
 • Aplikacja WWW dla urzędu

 • Wprowadzenie innowacyjnej platformy e-Usług do komunikacji z mieszkańcami
 • Przyspieszenie sposobu załatwiania spraw poprzez automatyczne przekazywanie ich do właściwych komórek z jednocześnie powiadamianiem obywateli o ich realizacji
 • Natychmiastowa wiedza o tym co się dzieje – wykorzystanie powszechnie dostępnych smartfonów i tabletów do wymiany informacji
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii – mapy cyfrowe, urządzenia przenośne, lokalizacja GPS, internet
 • Powszechność dostępu do usługi zapewniona przez bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne
 • Niskie koszty użytkowania – nie wymaga zakupu dodatkowych urządzeń oraz oprogramowania
 • Łatwość obsługi – aby skorzystać wystarczy komputer z internetem i przeglądarką WWW oraz smartfon lub tablet z dostępem do internetu
 • Aktywizacja obywateli poprzez wykorzystanie powszechnie dostępnych telefonów komórkowych
 • Współczesny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o zasady dostępności do platformy dla osób niepełnosprawnych zgodne z regułami WCAG 2.0 AA
 • Praca w trybie zarejestrowanego i anonimowego użytkownika
 • Przybliżenie urzędu do potrzeb obywatelskich

Aplikacja mobilna dedykowana jest dla obywateli zgłaszających potrzeby.

Jej funkcjonalność pozwala na:

 • Tworzenie zgłoszenia wraz z jednoczesnym wysyłaniem do centralnej bazy systemu
 • Możliwość obserwowania stanu realizacji własnych zgłoszeń oraz innych zgłoszeń w okolicy
 • Otrzymywanie z jednostki samorządu terytorialnego informacji o załatwieniu problemu
 • Wykorzystywanie mapy cyfrowej zarówno do zgłaszania nowych potrzeb jak i obserwowania już zgłoszonych
 • Wygodne przesyłanie zdjęć z miejsca wystąpienia potrzeby lub problemu

Aplikacja „stacjonarny SZOP” dedykowana jest zarówno dla obywateli jak i urzędów.

Wersja dla obywatela oferuje funkcjonalność, która umożliwia:

 • Rejestrowanie wszystkich zgłoszeń w centralnej bazie potrzeb i uwag
 • Przegląd zarejestrowanych potrzeb na interaktywnej mapie okolicy
 • Możliwość śledzenia postępów oraz sposobu rozwiązania zgłoszonego problemu
 • Automatyczne informowanie poprzez wiadomość e-mail, zgłaszających o stanie załatwienia sprawy
 • Możliwość przekazywania z miejsca wystąpienia problemu zarówno informacji opisowych jak i zdjęć
 • Przeglądanie własnych zgłoszeń oraz zgłoszeń innych obywateli w okolicy
 • Możliwość oceny zasadności zgłoszenia przez innych obywateli (głosowanie społeczne)

Aplikacja „stacjonarny SZOP” dedykowana jest zarówno  dla obywateli jak i urzędów.
Wersja dla urzędu oferuje funkcjonalność, która umożliwia:

 • Indywidualne ustalanie kategorii potrzeb oraz zdarzeń, rejestrowanych w systemie
 • Nadawanie statusów zgłoszeniom na podstawie postępu prac przy obsłudze sprawy w urzędzie
 • Przegląd zarejestrowanych potrzeb wg kategorii i priorytetów
 • Automatyczne dekretowanie zgłoszeń do poszczególnych komórek odpowiadających za załatwienie tych spraw
 • Automatyczne informowanie obywateli o stanie załatwienia sprawy za pomocą wiadomości email
 • Automatyczne informowanie obywateli o stanie załatwienia sprawy za pomocą wiadomości email
 • Możliwość tworzenia notatek i zdjęć do informacji opisowych
 • Prezentowanie informacji w postaci cyfrowej mapy potrzeb obywatelskich