fbpx

US-DUO – Polityka prywatności

Konsorcjum zdaje sobie sprawę z tego, że Państwa dane osobowe są ważne. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia w przystępny i przejrzysty sposób jakie Pana/Pani dane osobowe zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz w jaki sposób to robimy.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania systemu „UŚ DUO”, a w szczególności aplikacji mobilnej UŚ-DUO dla Android oraz dla iOS

Kim jesteśmy?

Twórcą systemu UŚ-DUO jest:

Wykonawcą jest firma „ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.” z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Działowa 8a, oraz S&T Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 27D

 

System UŚ-DUO w całości zainstalowany jest i w użytkowany w ramach infrastruktury dostarczanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wszelkie zasady korzystania z aplikacji oraz zasady połączenia z siecią określane są przez Uniwersytet Śląski.

Zamawiającym i głównym Użytkownikiem Końcowym systemu i aplikacji Syrena jest

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych UŚ.

Wszelkie dane przetwarzane przez konsorcjum realizowane jest na podstawie podpisanej umowy o przetwarzaniu danych osobowych w ramach realizacji projektu budowy i utrzymania systemu UŚ-DUO .

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały wprowadzone do systemu zarówno dobrowolnie w trakcie utworzenia konta, czyli Twój adres e-mail, Imię, Nazwisko.
Pewne informacje gromadzimy automatycznie, gdy Użytkownik ma połączenie z naszymi Usługami. Zależnie od tego, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp i jak z nich korzysta, gromadzimy takie informacje, jak:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

W ramach pracy w systemie UŚ-DUO gromadzone są następujące dane:

 1. Obsługa ogłoszeń umieszczanych przez innych użytkowników lub ogłoszeń własnych takich jak: Imię i Nazwisko lub opseudonim, dane kontaktowe, np. numer telefonu, konto messnger, whatsup, email
 2. Obsługa zgłoszeń związanych z wezwaniem pomocy lub asysty takich jak: nazwisko, imię, lokalizacja wewnątrz kampusu
 3. Obsługa zgłoszeń usterek przekazywanych do administratorów systemu takich jak: login, opis usterki, lokalizacja, propozycja rozwiązania.
 
 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe?

Zebrane dane kontaktowe są wykorzystane przez System w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, który utracił dostęp do swojego konta w aplikacji. Dodatkowo, dane (w szczególności adres e-mail) mogą być użyte w związku z użyciem funkcjonalności ogłoszeń do skomunikowania osób ze sobą poza Systemem UŚ-DUO

Korzystamy z Twoich informacji w sposób opisany w niniejszym dokumencie wyłącznie w celu realizacji Usług i Funkcjonalności w ramach Systemu.

 

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Zobowiązujemy się, że będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie wynikającym z Umowy na budowę i utrzymanie systemu UŚ-DUO

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanej dalej RODO), Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest:

 •  

  Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;
 • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z przedmiotem umowy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

 

Czy udostępniamy komuś dane osobowe?

Gdy korzystasz z Systemu dzielisz informacjami z innymi Użytkownikami, z którymi się komunikujesz w ramach Systemu.

Użytkownicy posiadający wyższy poziom uprawnień nadany przez Administratora mają dostęp do szerszego zakresu danych niż Użytkownik domyślny, dzięki czemu mogą realizować stawiane im zadania , taki jak m.in. zarządzanie użytkownikami, obsługa weryfikacji ogłoszeń, usterek

W ramach systemu UŚ-DUO żadne dane osobowe nie są przesyłane poza obszar kraju.
W ramach systemu UŚ-DUO nie wykorzystujemy żadnych zewnętrznych mechanizmów marketingowych, ani nie prowadzimy innych działań reklamowych.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Nie. W ramach systemu Syrena żadne dane osobowe nie są przesyłane poza obszar Polski.

 

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w Uniwersytecie Śląskim.