AbakusSMS


Moduł systemu SWD-ST – AbakusSMS
Moduł AbakusSMS pozwala wysyłać i odbierać krótkie wiadomości „SMS” bezpośrednio z SWD-ST. Dzięki integracji z Rejestrem Wyjazdów, można szybko i sprawnie alarmować wiele osób czy grup, jak również odbierać wiadomości i tworzyć z nich zdarzenia ratownicze..

Moduł AbakusSMS to rozbudowany moduł, który pozwala użytkownikom SWD-ST wysyłać i odbierać krótkie wiadomości „SMS” bezpośrednio z systemu. Główna funkcjonalność polega na tworzeniu grup użytkowników, do których można wysyłać dowolne wiadomości SMS. Istnieje możlwiość utworzenia statycznych szablonów wiadomości, a także dzięki integracji z Rejestrem Wyjazdów, można szybko i sprawnie tworzyc wiadomości, których treść pobierana jest z danych zdarzenia, w tym m.in.: czas i miejsce zdarzenia, opis, zadysponowane SIS.
Dodatkowo powstał moduł umożliwiający odbieranie wiadomości. Każda taka wiadomość wyświetlana jest w specjalnym dymku. Jeśli osoba przysyłająca jest w bazie danych i ma specjalne oznaczenie, system wyświetla taką wiadomość innym kolorem i emituje specjalny dźwięk. Istnieje możliwość utworzenia zdarzenia na podstawie danych i treści takiej wiadomości. Baza danych osób głuchoniemych moze zawierac istotne informacje nt. kontaktu oraz opiekunów takiej osoby oraz daje pewność, że dana wiadomość jest poważna i wymaga interwencji.
Moduł może byc obslugiwany przez 2 rodzaje usług operatorskich:
1. Poprzez usługe internetową operatora SMSAPI. Zachecamy do skorzystania z promocji dla PSP. SMS PRO już od 11gr netto. Więcej informacji na stronie www.swdst.pl
2. Poprzez usługę internetową operatora sieci PlusGSM – Multiinfo. Warunki oferty należy indywidualnie uzgodnić z operatorem sieci PlusGSM.
3. W chwili obecnej już nie wspieramy obsługi SMS poprzez telefony oraz urządzenia na kartę SIM.

Szczegółów technicznych oraz ofertę cenową mozna uzyskac w dziale handlowym.

Podstawowe funkcje modułu:

  • możliwość wysyłania SMS na dowolny numer lub z książki telefonicznej,
  • tworzenie grup alarmowania – np. OSP XX, Wydział YY, Starostwo
  • tworzenie smsów w postaci interaktywnych szablonów – treść SMS autmatycznie pobierana z danych wyjazdu w Rejestrze Wyjazdów
  • 2 stopniowy system potwierdzania dostarczenia – 1-raport doręczenia, 2-zwrotny SMS lub oddzwonienie tzw.”strzałka”
  • blokada przed wysyłaniem SMS na numery specjalne (np. konkursy)
  • możliwość odbierania smsów z dowolnego numeru, identyfikacja nadawcy
  • obsługa specjalnej bazy danych wyróżnionych osób wraz z specjalną sygnalziacją odebrania wiadomości (pakiet do obsługi osób głuchoniemych)
  • wgląd w historię wszystkich operacji (daty, godziny, treść, status)

 

Ze względu na różne potrzeby klientów moduł AbakusSMS został podzielony na 2 części:

1. AbakusSMS – wysyłanie
Moduł umożliwiający wysyłanie SMS do grupy osoób, tworzenie szablonów treści, raporty doręczeń.
2. AbakusSMS – odbieranie – obsługa osób głuchoniemych
Moduł umożliwiający odbieranie SMS z dowolnego numeru. Tworzenie zdarzeń na podstawie SMS.