fbpx

Zobacz nasze
dotychczasowe realizacje

Zobacz jakie ciekawe projekty zrealizowaliśmy pomagając licznym
organizacjom usprawnić ich codzienną pracę

Nowość !

Mobilna Platforma Pomiarowa - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Realizacja projektu w ramach programu rządowego „Dostępność Plus” na lata 2018-2025.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej Mobilnej Platformy Pomiarowej (MPP), służącej wspieraniu funkcjonowania w codziennym życiu osób starszych, niesamodzielnych i tych o szczególnych potrzebach.

Silesia pod błękitnym niebem - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”.

Warunki dojazdu do budynków - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Ministerstwo Finansów - system do obsługi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Ministerstwo Finansów odpowiada za zapewnienie należytej kontroli finansowej nad wykorzystaniem pomocy finansowej w ramach wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Aby zrealizować to zadanie niezbędne jest gromadzenie danych dotyczących obsługi tego projektu. W związku z tym oraz w celu zapewnienia gromadzenia i szybkiego dostępu do danych powstało narzędzie informatyczne do wsparcia realizowanych zadań.

Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska - system monitoringu zakładów przemysłowych

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu zdarzeń awaryjnych służącego do przekazywania informacji o awariach do powiatowych lub miejskich komend PSP, Stanowisk Kierowania Komendantów Wojewódzkich oraz do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego - System Wspomagania Decyzji dla Ratownictwa Medycznego

System SWD-ST-PR, do czasu uruchomienia centralnego systemu dla PRM, użytkowany był w wielu Stacjach Pogotowia Ratunkowego w całej Polsce. Wśród nich były WSPR w Olsztynie oraz WPR w Lublinie, gdzie łącznie obsługiwanych było ponad 120 zespołów ratownictwa medycznego pracujących w trybie 24/7/365.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - System Wspomagania Decyzji dla Straży Pożarnej

System SWD-ST od ponad 20 lat wspiera operacyjnie działania ratownicze w Państwowej Straży Pożarnej.  Użytkownicy systemu mają dostęp do danych o SiS, zdarzeniach, raportach, umożliwiając dzięki temu pracę w trybie on-line całej Straży Pożarnej w kraju. Nasza firma prowadzi również stałe, całodobowe centrum wsparcia technicznego oraz monitoring działania systemu.