fbpx

Fogees

Smog jest groźny dla każdego. Monitorujemy stan zanieczyszczenia powietrza i symulujemy jego rozprzestrzenianie się.

Odetchnij spokojnie

Fogees to nowoczesna aplikacja, umożliwiająca dokładną analizę stanu zanieczyszczeń powietrza na danym terenie. Dane z pomiarów prezentowane są w czasie rzeczywistym, co ułatwia reagowanie i podejmowanie decyzji.

Podejmuj bezpieczne decyzje

Aplikacja pozwala ocenić rolę każdego źródła emisji zanieczyszczeń dla wyniku ogólnego. Możesz tworzyć rozmaite scenariusze (np. wymiany pieców) i sprawdzać ich skutki środowiskowe bez żadnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Zaufaj algorytmowi

Sercem Fogees jest zaawansowany model matematyczny, stworzony we współpracy z naukowcami z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej. Dzięki niemu oraz systemowi sztucznej inteligencji, dane w symulacjach są niezwykle dokładne. Uwzględniają każdy detal oraz identyfikują poprawnie jego znaczenie dla sytuacji klimatycznej.

Działanie systemu

Fogees działa w dwóch obszarach: prezentacji aktualnego poziomu zanieczyszczeń oraz symulacji rozprzestrzeniania się smogu.

Do obu tych celów system wykorzystuje liczne źródła danych: odczyty z czujników zanieczyszczeń oraz stacji meteorologicznych, prognozy pogody, modele wysokościowe, dane dotyczące ukształtowaniu terenu i źródeł niskiej emisji.

Przeznaczenie

Fogees jest doskonałym narzędziem dla instytucji, zarządzających ochroną środowiska na większym obszarze: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, firm deweloperskich, etc. Pozwala im na identyfikację najgroźniejszych źródeł emisji, rekomenduje działania w zakresie redukcji poziomu zanieczyszczeń oraz pozwala tworzyć wiarygodne symulacje skutków wprowadzania określonych zmian.

Zapisz się na testy

Sprawdź możliwości Fogees już dziś

Skontaktuj się z nami i dołącz do testów oprogramowania Fogees.
Walcz o jakość powietrza dzięki sprawdzonym danym.

Zapisz się na testy

Możliwości

Fogees potrafi przedstawić bardzo precyzyjne dane, dotyczące aktualnego stanu zanieczyszczeń powietrza – wskazać aktualne natężenie smogu, uruchomić stosowny alert, zaprezentować historię zmian na osi czasu, itd. Informacje te mogą być następnie udostępniane w formie wizualizacji 2D lub 3D i prezentowane publicznie (na specjalnym portalu lub w urządzeniach mobilnych mieszkańców).

Główną zaletą Fogees jest jednak przygotowywanie wiarygodnych symulacji rozprzestrzeniania się smogu oraz zmian w sytuacji klimatycznej. Użytkownicy otrzymują drobiazgowy raport, mówiący o geometrii, kierunku przemieszczania się i natężeniu chmury zanieczyszczeń w przyszłości. Symulacja pozwala także przewidzieć skutki w zmianie liczby lub mocy źródeł niskiej emisji. Inwestor będzie więc w stanie oszacować, który wariant projektu deweloperskiego lub np. wymiany pieców będzie optymalny.

Fogees jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku urządzeń do śledzenia poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz pomiaru wskaźników pogodowych. Może być więc wykorzystywany jako system, który zintegruje wszystkie posiadane wcześniej przez inwestora czujniki i połączy dane z nich w spójną całość.

Zobacz jak to działa

Obejrzyj kilku minutowe wideo i zobacz jak działa Fogees w praktyce

Roadmap

Wielkie dzieła powstają powoli. Fogees to przemyślany system, rozwijany
i sprawdzany dokładnie zarówno przez programistów, jak i naukowców.

2019
Styczeń

Prace koncepcyjne

Październik

Rozpoczęcie realizacji
projektu

2020
Kwiecień

Prace nad autorskim modelem
matematycznym projektu

Grudzień

Implementacja modelu oraz opracowanie mechanizmu do zbierania danych z wielu źródeł

2021
Kwiecień

Weryfikacja i walidacja modelu
matematycznego do wyliczania stężeń pyłu zawieszonego (smogu)

Lipiec

Testy prototypu systemu do predykcji zanieczyszczeń na obszarach zurbanizowanych z wykorzystaniem modelu matematycznego

Nie przegap nowości

Zapisz się do newslettera i otrzymuj wiadomości o nowościach
związanych z programowaniem Fogees

Blog

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu i dyspersji zanieczyszczeń

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe i weź udział w prezentacji systemu Fogees

Formularz do zapisów

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych, które zostały podane w formularzu kontaktowym jest Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. (ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania odpowiedzi na Twoje zapytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przekazanych poprzez formularz znajdziesz w Polityce prywatności.
Istnieje również możliwość indywidualnej prezentacji systemu poza listą terminów.

Pakiety

Podstawowy Rozszerzony Max
Widok mapy - sytuacja aktualna oraz prognoza na 24/48h
TAK +24h
TAK +24h
Tak +48h
Integracja z posiadanymi stacjami meteo oraz czujnikami jakości powietrza *
TAK
TAK
TAK
Informacje zbiorcze o aktualnych odczytach z stacji meteo
i czujników jakości powietrza *
TAK
TAK
TAK
Wizualizacja na mapie odczytów z stacji meteo i czujników jakości
powietrza * + historia 1 dzień wstecz
-
1 dzień wstecz
7 dni wstecz
Widget (wtyczka) na stronę WWW
Prosty (tekstowy)
Pełny (graficzny)
Pełny (graficzny)
Symulacje chmury smogu – dostęp do bazy budynków oraz sieci drogowej
-
-
TAK
Symulacje chmury smogu - dostęp do historycznych prognoz pogody
-
12 miesięcy
36 miesięcy
Symulacje chmury smogu – siatka obliczeniowa
-
4x4km
stała
0,5x0,5km
regulowana
Symulacje chmury smogu – ilość równoczesnych obliczeń
i priorytet w chmurze
-
1 / normalny
3 / wysoki
Symulacje chmury smogu – ilość pamiętanych historycznych
raportów użytkownika
-
3
4+

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Co to jest Fogees?

Fogees to innowacyjna aplikacja do prognozowania, monitorowania oraz generowania analiz na podstawie poziomu zanieczyszczeń powietrza z zadanego obszaru. Fogees jest systemem, który dostarcza informacji o rzeczywistym oraz symulowanym poziomie rozprzestrzeniania się smogu dzięki zastosowaniu autorskiego modelu matematycznego rozwiniętego w ramach projektu „Silesia pod błękitnym niebem” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jakie jest zastosowanie aplikacji i dla kogo jest przeznaczona?

Funkcjonalności aplikacji dają takie możliwości jak: prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza (smogu), podejmowanie działań zaradczych na rzecz ograniczania niskiej emisji, stworzenie efektywnej bazy danych o możliwych zagrożeniach, wczesne ostrzeganie mieszkańców o poziomach alarmowych zanieczyszczeń powietrza, generowanie raportów i analiz pozwalających określić optymalne kierunki walki ze zjawiskiem jakim jest smog.
Aplikacja skierowana jest zarówno do jednostek samorządowych odpowiedzialnych za działania na rzecz ograniczenia poziomu zanieczyszczeń na danym terenie jak i dla obywateli mogących śledzić stan atmosfery np. w miejscu swojego zamieszkania. Aplikacja może także służyć jako narzędzie dostarczające szeregu analiz i symulacji na potrzeby przeprowadzania audytów środowiskowych.

Czy jest wersja mobilna aplikacji?

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Jednak z racji dużej różnorodności urządzeń mobilnych zdecydowaliśmy się na rozwiązanie dostępu do Fogees z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, zarówno z komputera, jak i na urządzeniach mobilnych.

Z jakich danych wejściowych korzysta symulacja Fogees?

Aplikacja Fogees, pozwala m.in. na symulację rozprzestrzeniania się smogu dzięki zastosowaniu autorskiego modelu matematycznego na wybranym obszarze. Aby było to możliwe wymagane są określone dane wejściowe:

a) ukształtowanie terenu, model wysokościowy

b) szorstkość terenu, zabudowy, obiekty drogowe

c) wybrane informacje o źródłach niskiej emisji

d) dane z prognoz pogody

e) dane z czujników zanieczyszczeń oraz stacji meteorologicznych

Czy jest możliwość podpięcia danych z czujników zanieczyszczeń?

W ramach aplikacji Fogees przygotowano uniwersalny mechanizm do zbierania danych z wielu źródeł. Aplikacja przewiduje możliwość integracji z dowolnym producentem urządzeń o ile producent przewidział taką opcję m.in. w zakresie pomiaru stanu zanieczyszczeń oraz pomiaru parametrów meteorologicznych. Na potrzeby systemu przetestowano integrację z wybranymi  dostawcami urządzeń z terenu Polski.

Czy można zamówić jednorazową usługę symulacji rozprzestrzenia smogu dla danej lokalizacji?

Podstawowym założeniem Fogees jest kompleksowe wspieranie klientów w realizacji bieżących zadań związanych z walką o poprawę jakości powietrza. Niemniej jeśli taka jednorazowa usługa będzie konieczna, to oczywiście nasz system przygotowany jest na opracowanie takich symulacji.

Czy istnieje możliwość przetestowania aplikacji?

Dostęp testowy planowany jest jako jedna z form zapoznania się z możliwościami naszego produktu. Intensywnie pracujemy nad uruchomieniem aplikacji z dostępem testowym.

Na jakim modelu opiera się aplikacja symulacji?

Wchodzące w skład aplikacji Fogees modele matematyczne pola prędkości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń stanowią integralną część systemu prognozowania zanieczyszczeń. Model diagnostyczny stosowany do obliczenia pola prędkości powietrza bazuje na metodzie interpolowania danych (model diagnostyczny): pomiarowych, pochodzących ze stacji meteorologicznych, lub danych z uszczegółowionych globalnych modeli numerycznych prognoz pogodowych. Do interpolacji danych zastosowano autorską implementację algorytmu wariacyjnego.

Model dyspersji to modyfikacja lagrange’owskiego modelu cząstek, należącego do grupy modeli numerycznych. Warto tutaj podkreślić, że zastosowany model Lagrange’a ruchu cząstek umożliwia wykorzystanie techniki obliczeń równoległych.

Innowacyjnym rozwiązaniem technicznym zastosowanym w Fogees jest użycie ciągłej postaci funkcji opisującej powierzchnię, pozwalającej na jednoczesny opis ukształtowania terenu wraz z wysokością zabudowy. Zastosowana w obu modelach obliczeniowych (pola prędkości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń) siatka dyskredytacyjna o różnoodległych węzłach powoduje, że modele te mogą być stosowane zarówno do mikro jak i mezo skali przestrzennej. W terenie silnie zurbanizowanym możliwe jest zastosowanie siatki dyskredytacyjnej o mniejszych odległościach pomiędzy węzłami, umożliwiającej dokładne odwzorowanie analizowanego obszaru. Natomiast tam, gdzie nie jest wymagany duży stopień odwzorowania (np. tereny rolnicze, tereny leśne), odległości pomiędzy węzłami mogą być większe. Zastosowanie takiego podejścia do modelowania zanieczyszczeń powietrza również umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie prognozy zanieczyszczeń oraz dokładniejsze obliczenie stężenia zanieczyszczeń w terenie o złożonej topografii.