DWA


SWD-ST-DWA – Obsługa wyświetlaczy alarmowych DWA firmy Platan.

System Wyświetlania Alarmów DWA-100 służy do powiadamiania świetlnego oraz dźwiękowego zespołów ratowniczych (Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego) o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.
Szczegółowy opis techniczny systemu znajduje się na stronie producenta.

Moduł systemu SWD-ST do obsługi wyświetlaczy serii DWA pozwala na wygodną integrację obu systemów. Dzięki zastosowaniu modułu korzystający z Rejestru wyjazdów może dysponować pojazd do zdarzenia i automatycznie przekazać ten alarm na wyświetlacze DWA bez dodatkowych czynności. System DWA pozwala na szerokie zastosowania dodatkowe takie jak włączanie oświetlenia w salach czy otwieranie bram garażowych.
W ramach jednej instancji systemu SWD-ST może działać kilka usług DWA obsługujących wyświetlacze alarmowe w kilku podległych jednostkach, możliwe jest również (przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń i technologii) zainstalowanie jednej usługi która będzie sterowała pracą kilku systemów wyświetlaczy równocześnie( np. w wielu JRG) , warunek jest aby jednostki te były połączone z siecią w której pracuje system SWD-ST np. za pomocą VPN.

Instrukcja konfiguracji modułu DWA link

Współpraca SWD-ST z systemem DWA umożliwia:

  • automatyczne włączanie wyświetlaczy DWA w chwili dysponowania pojazdów w SWD-ST
  • automatyczne wyłączanie wyświetlaczy DWA lub sygnałów alarmowych po ustalonym czasie
  • ręczne sterowanie wyświetlaczami za pomocą panelu w Rejestrze Wyjazdów bez potrzeby dostępu do manipulatora
  • zapamietywanie historii użycia wyświetlaczy alarmowych (tylko z poziomu systemu SWD-ST)