fbpx

Fogees Pro

Odetchnij spokojnie

Fogees PRO to nowoczesna aplikacja, umożliwiająca dokładną analizę̨ stanu zanieczyszczeń́ powietrza na danym terenie – w przeszłości, teraźniejszości oraz symulowanej przyszłości. Pozwala to na podejmowanie świadomych wyborów, z pełną wiedzą o skutkach środowiskowych decyzji. To doskonałe narzędzie analityczne dla gmin, które chcą podnieść skuteczność swoich działań ekologicznych.

Przetestuj każdy wariant

Fogees PRO umożliwia włączenie lub wyłączenie z symulacji dowolnej liczby czynników wpływających na występowanie smogu. Możesz zatem sprawdzić jak na natężenie i rozprzestrzenianie się smogu wpłynęłyby zmiany w ukształtowaniu terenu, organizacji ruchu, wymiany pieców czy przebudowy osiedli.

Pewność wyniku

Sercem Fogees PRO jest zaawansowany model matematyczny, stworzony we współpracy z naukowcami z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej. Dzięki niemu dane w symulacjach są niezwykle dokładne.

Algorytm uwzględnia setki serii danych z wielu różnych źródeł:

– budynki jako źródło niskiej emisji;
– zakłady przemysłowe;
– ukształtowanie terenu;
– pogoda;
– natężenie ruchu drogowego;
– pora dnia/roku.

Algorytm Fogees, wsparty wieloma danymi, tworzy na ich podstawie bardzo złożony, a przez to dokładny, obraz sytuacji. Pozwala to także na symulowanie przyszłości.

Władza nad czasem

Fogees PRO nie jest ograniczony datami. Może prezentować dane historyczne, aktualne lub symulować przyszłość. Pozwala to nie tylko przewidywać skutki działań, ale także reagować na bieżąco, identyfikować jego główne skupiska i najbardziej zagrożone ekologicznie obszary w gminie.

Zapisz się na testy

Sprawdź możliwości Fogees już dziś

Skontaktuj się z nami i dołącz do testów oprogramowania Fogees.
Walcz o jakość powietrza dzięki sprawdzonym danym.

Zapisz się na testy

Zobacz również

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Co to jest Fogees?

Fogees to innowacyjna aplikacja do prognozowania, monitorowania oraz generowania analiz na podstawie poziomu zanieczyszczeń powietrza z zadanego obszaru. Fogees jest systemem, który dostarcza informacji o rzeczywistym oraz symulowanym poziomie rozprzestrzeniania się smogu dzięki zastosowaniu autorskiego modelu matematycznego rozwiniętego w ramach projektu „Silesia pod błękitnym niebem” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jakie jest zastosowanie aplikacji i dla kogo jest przeznaczona?

Funkcjonalności aplikacji dają takie możliwości jak: prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza (smogu), podejmowanie działań zaradczych na rzecz ograniczania niskiej emisji, stworzenie efektywnej bazy danych o możliwych zagrożeniach, wczesne ostrzeganie mieszkańców o poziomach alarmowych zanieczyszczeń powietrza, generowanie raportów i analiz pozwalających określić optymalne kierunki walki ze zjawiskiem jakim jest smog.
Aplikacja skierowana jest zarówno do jednostek samorządowych odpowiedzialnych za działania na rzecz ograniczenia poziomu zanieczyszczeń na danym terenie jak i dla obywateli mogących śledzić stan atmosfery np. w miejscu swojego zamieszkania. Aplikacja może także służyć jako narzędzie dostarczające szeregu analiz i symulacji na potrzeby przeprowadzania audytów środowiskowych.

Czy jest wersja mobilna aplikacji?

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Jednak z racji dużej różnorodności urządzeń mobilnych zdecydowaliśmy się na rozwiązanie dostępu do Fogees z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, zarówno z komputera, jak i na urządzeniach mobilnych.

Z jakich danych wejściowych korzysta symulacja Fogees?

Aplikacja Fogees, pozwala m.in. na symulację rozprzestrzeniania się smogu dzięki zastosowaniu autorskiego modelu matematycznego na wybranym obszarze. Aby było to możliwe wymagane są określone dane wejściowe:

a) ukształtowanie terenu, model wysokościowy

b) szorstkość terenu, zabudowy, obiekty drogowe

c) wybrane informacje o źródłach niskiej emisji

d) dane z prognoz pogody

e) dane z czujników zanieczyszczeń oraz stacji meteorologicznych

Czy jest możliwość podpięcia danych z czujników zanieczyszczeń?

W ramach aplikacji Fogees przygotowano uniwersalny mechanizm do zbierania danych z wielu źródeł. Aplikacja przewiduje możliwość integracji z dowolnym producentem urządzeń o ile producent przewidział taką opcję m.in. w zakresie pomiaru stanu zanieczyszczeń oraz pomiaru parametrów meteorologicznych. Na potrzeby systemu przetestowano integrację z wybranymi  dostawcami urządzeń z terenu Polski.

Czy można zamówić jednorazową usługę symulacji rozprzestrzenia smogu dla danej lokalizacji?

Podstawowym założeniem Fogees jest kompleksowe wspieranie klientów w realizacji bieżących zadań związanych z walką o poprawę jakości powietrza. Niemniej jeśli taka jednorazowa usługa będzie konieczna, to oczywiście nasz system przygotowany jest na opracowanie takich symulacji.

Czy istnieje możliwość przetestowania aplikacji?

Dostęp testowy planowany jest jako jedna z form zapoznania się z możliwościami naszego produktu. Intensywnie pracujemy nad uruchomieniem aplikacji z dostępem testowym.

Na jakim modelu opiera się aplikacja symulacji?

Wchodzące w skład aplikacji Fogees modele matematyczne pola prędkości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń stanowią integralną część systemu prognozowania zanieczyszczeń. Model diagnostyczny stosowany do obliczenia pola prędkości powietrza bazuje na metodzie interpolowania danych (model diagnostyczny): pomiarowych, pochodzących ze stacji meteorologicznych, lub danych z uszczegółowionych globalnych modeli numerycznych prognoz pogodowych. Do interpolacji danych zastosowano autorską implementację algorytmu wariacyjnego.

Model dyspersji to modyfikacja lagrange’owskiego modelu cząstek, należącego do grupy modeli numerycznych. Warto tutaj podkreślić, że zastosowany model Lagrange’a ruchu cząstek umożliwia wykorzystanie techniki obliczeń równoległych.

Innowacyjnym rozwiązaniem technicznym zastosowanym w Fogees jest użycie ciągłej postaci funkcji opisującej powierzchnię, pozwalającej na jednoczesny opis ukształtowania terenu wraz z wysokością zabudowy. Zastosowana w obu modelach obliczeniowych (pola prędkości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń) siatka dyskredytacyjna o różnoodległych węzłach powoduje, że modele te mogą być stosowane zarówno do mikro jak i mezo skali przestrzennej. W terenie silnie zurbanizowanym możliwe jest zastosowanie siatki dyskredytacyjnej o mniejszych odległościach pomiędzy węzłami, umożliwiającej dokładne odwzorowanie analizowanego obszaru. Natomiast tam, gdzie nie jest wymagany duży stopień odwzorowania (np. tereny rolnicze, tereny leśne), odległości pomiędzy węzłami mogą być większe. Zastosowanie takiego podejścia do modelowania zanieczyszczeń powietrza również umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie prognozy zanieczyszczeń oraz dokładniejsze obliczenie stężenia zanieczyszczeń w terenie o złożonej topografii.