fbpx

Fogees

Najcenniejszy produkt

Informacja to najlepsze, co można dać mieszkańcom. Dzięki wiedzy o obecnym i przyszłym stanie zanieczyszczeń powietrza mieszkańcy będą w stanie reagować w porę – tak zmieniać swoje plany, aby uniknąć zagrożenia. Alerty dotyczące istotnych dla nich lokalizacji (zakładów pracy, szkół dzieci, szpitali, itd.) gwarantują, że każda z tych ważnych wiadomości dotrze do adresata na czas i pozwolą mu odpowiednio zareagować.

Bezpieczeństwo w planie

Mieszkaniec może w platformie zdefiniować ważne dla siebie miejsca na terenie gminy. Jeśli Fogees w prognozie wykryje możliwe zagrożenie smogowe w tych lokalizacjach, wyśle użytkownikowi alert. Mieszkańcy dzięki tym ostrzeżeniom będą mogli zmodyfikować swoje plany i zwiększyć bezpieczeństwo swoje i rodzin, np. zmieniając trasę dojazdu, decydując się na pracę zdalną danego dnia, itp.

Uwolnij potencjał

Walka o stan środowiska jest zbyt poważnym zadaniem, by realizować je w pojedynkę. Wielu mieszkańców interesuje się ekologią, jest kreatywnych i ma świetne pomysły. Warto to wykorzystać. Platforma Fogees umożliwia mieszkańcom zgłaszanie do gminy rozmaitych inicjatyw środowiskowych, wzajemne inspirowanie się, ocenę pomysłów i dyskusję.

Zaprezentuj wyniki

Platforma Fogees pozwala na przedstawienie w jednym miejscu wszystkich inicjatyw ekologicznych i programów, prowadzonych przez gminę, wraz z wynikami i założonymi celami. Pozwoli to mieszkańcom na lepsze zrozumienie największych wyzwań środowiskowych, stojących przed lokalnym samorządem oraz aktywny udział w niektórych projektach lub wspieranie ich w inny sposób.

Podwójnie doskonały

Mieszkańcy gminy mogą używać platformy w dwóch wersjach: działającej na komputerach i na urządzeniach mobilnych. Obie wersje używają tego samego konta, co pozwala na szybką synchronizację danych i stały dostęp do systemu.

Zapisz się na testy

Sprawdź możliwości Fogees już dziś

Skontaktuj się z nami i dołącz do testów oprogramowania Fogees.
Walcz o jakość powietrza dzięki sprawdzonym danym.

Zapisz się na testy

Zobacz również

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Co to jest Fogees?

Fogees to innowacyjna aplikacja do prognozowania, monitorowania oraz generowania analiz na podstawie poziomu zanieczyszczeń powietrza z zadanego obszaru. Fogees jest systemem, który dostarcza informacji o rzeczywistym oraz symulowanym poziomie rozprzestrzeniania się smogu dzięki zastosowaniu autorskiego modelu matematycznego rozwiniętego w ramach projektu „Silesia pod błękitnym niebem” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jakie jest zastosowanie aplikacji i dla kogo jest przeznaczona?

Funkcjonalności aplikacji dają takie możliwości jak: prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza (smogu), podejmowanie działań zaradczych na rzecz ograniczania niskiej emisji, stworzenie efektywnej bazy danych o możliwych zagrożeniach, wczesne ostrzeganie mieszkańców o poziomach alarmowych zanieczyszczeń powietrza, generowanie raportów i analiz pozwalających określić optymalne kierunki walki ze zjawiskiem jakim jest smog.
Aplikacja skierowana jest zarówno do jednostek samorządowych odpowiedzialnych za działania na rzecz ograniczenia poziomu zanieczyszczeń na danym terenie jak i dla obywateli mogących śledzić stan atmosfery np. w miejscu swojego zamieszkania. Aplikacja może także służyć jako narzędzie dostarczające szeregu analiz i symulacji na potrzeby przeprowadzania audytów środowiskowych.

Czy jest wersja mobilna aplikacji?

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Jednak z racji dużej różnorodności urządzeń mobilnych zdecydowaliśmy się na rozwiązanie dostępu do Fogees z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, zarówno z komputera, jak i na urządzeniach mobilnych.

Z jakich danych wejściowych korzysta symulacja Fogees?

Aplikacja Fogees, pozwala m.in. na symulację rozprzestrzeniania się smogu dzięki zastosowaniu autorskiego modelu matematycznego na wybranym obszarze. Aby było to możliwe wymagane są określone dane wejściowe:

a) ukształtowanie terenu, model wysokościowy

b) szorstkość terenu, zabudowy, obiekty drogowe

c) wybrane informacje o źródłach niskiej emisji

d) dane z prognoz pogody

e) dane z czujników zanieczyszczeń oraz stacji meteorologicznych

Czy jest możliwość podpięcia danych z czujników zanieczyszczeń?

W ramach aplikacji Fogees przygotowano uniwersalny mechanizm do zbierania danych z wielu źródeł. Aplikacja przewiduje możliwość integracji z dowolnym producentem urządzeń o ile producent przewidział taką opcję m.in. w zakresie pomiaru stanu zanieczyszczeń oraz pomiaru parametrów meteorologicznych. Na potrzeby systemu przetestowano integrację z wybranymi  dostawcami urządzeń z terenu Polski.

Czy można zamówić jednorazową usługę symulacji rozprzestrzenia smogu dla danej lokalizacji?

Podstawowym założeniem Fogees jest kompleksowe wspieranie klientów w realizacji bieżących zadań związanych z walką o poprawę jakości powietrza. Niemniej jeśli taka jednorazowa usługa będzie konieczna, to oczywiście nasz system przygotowany jest na opracowanie takich symulacji.

Czy istnieje możliwość przetestowania aplikacji?

Dostęp testowy planowany jest jako jedna z form zapoznania się z możliwościami naszego produktu. Intensywnie pracujemy nad uruchomieniem aplikacji z dostępem testowym.

Na jakim modelu opiera się aplikacja symulacji?

Wchodzące w skład aplikacji Fogees modele matematyczne pola prędkości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń stanowią integralną część systemu prognozowania zanieczyszczeń. Model diagnostyczny stosowany do obliczenia pola prędkości powietrza bazuje na metodzie interpolowania danych (model diagnostyczny): pomiarowych, pochodzących ze stacji meteorologicznych, lub danych z uszczegółowionych globalnych modeli numerycznych prognoz pogodowych. Do interpolacji danych zastosowano autorską implementację algorytmu wariacyjnego.

Model dyspersji to modyfikacja lagrange’owskiego modelu cząstek, należącego do grupy modeli numerycznych. Warto tutaj podkreślić, że zastosowany model Lagrange’a ruchu cząstek umożliwia wykorzystanie techniki obliczeń równoległych.

Innowacyjnym rozwiązaniem technicznym zastosowanym w Fogees jest użycie ciągłej postaci funkcji opisującej powierzchnię, pozwalającej na jednoczesny opis ukształtowania terenu wraz z wysokością zabudowy. Zastosowana w obu modelach obliczeniowych (pola prędkości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń) siatka dyskredytacyjna o różnoodległych węzłach powoduje, że modele te mogą być stosowane zarówno do mikro jak i mezo skali przestrzennej. W terenie silnie zurbanizowanym możliwe jest zastosowanie siatki dyskredytacyjnej o mniejszych odległościach pomiędzy węzłami, umożliwiającej dokładne odwzorowanie analizowanego obszaru. Natomiast tam, gdzie nie jest wymagany duży stopień odwzorowania (np. tereny rolnicze, tereny leśne), odległości pomiędzy węzłami mogą być większe. Zastosowanie takiego podejścia do modelowania zanieczyszczeń powietrza również umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie prognozy zanieczyszczeń oraz dokładniejsze obliczenie stężenia zanieczyszczeń w terenie o złożonej topografii.