fbpx

RODO

Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO) w formularzach kontaktowych Abakus

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu kontaktowym jest Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. (ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała) – dalej: ABAKUS.

Ponadto, informujemy, że:

Dane osobowe będą przetwarzane przez ABAKUS w celu przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem.
W ABAKUS wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: iod@abakus.net.pl.
– Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
– Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe). Przetwarzają oni dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
– Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.