fbpx

Opracowanie Mobilnej Platformy Pomiarowej

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu rządowego „Dostępność Plus” na lata 2018-2025

ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt badawczo-rozwojowy pn.: „Opracowanie Mobilnej Platformy Pomiarowej” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu rządowego „Dostępność Plus” na lata 2018-2025.

Cel projektu

Opracowanie innowacyjnej Mobilnej Platformy Pomiarowej (MPP), służącej wspieraniu funkcjonowania w codziennym życiu osób starszych, niesamodzielnych i tych o szczególnych potrzebach.

Planowane efekty

W ramach opracowania Mobilnej Platformy Pomiarowej (MPP) planowane jest zaprojektowanie i wytworzenie prototypu urządzenia w postaci opaski dla osoby starszej (użytkownika Platformy), nazwanego Mobilnym Urządzeniem Ubieralnym (MUU). Przedmiotowa bransoletka będzie wyposażona w żyroskop, akcelerometr, czujnik tętna, pulsoksymetr, moduł GPS, GSM, pamięć do przechowywania danych pomiarowych oraz algorytm działania. Dane z w/w bransoletki pozwolą na wyciąganie wniosków oraz rekomendowanie określonych działań wobec ich użytkowników (seniorów), a tym samym będą stanowiły podstawę do wspierania samodzielnego funkcjonowania osób starszych.

Po zrealizowaniu prac badawczo-rozwojowych i osiągnięciu zaplanowanych w projekcie celów firma ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje sprzedaż samych produktów platformy MPP do dalszej implementacji oraz oferty sprzedaży gotowego produktu dedykowanego dla rynku teleopieki.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.08.2024

Całkowita wartość projektu/całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych: 2 975 590,15 PLN

Dofinansowanie projektu: 1 844 249,39 PLN