fbpx

SWD-ST – Nowa wersja

Każda nowa wersja systemu SWD-ST niesie za sobą pakiet nowości oraz aktualizacji.

new_256x256

SWD-ST 2.5

29.03.2024 - SWD-ST 2.5.117.86
 • 25129 – Obsługa załączników PDF w karcie zdarzenia CPR – załącznik SMS
 • 25131 – Optymalizacja mechanizmu przekazania osoby na stałe
 • 25134 – Nieoczekiwane zamknięcie SWD-ST po kliknięciu PPM w wolne pole jednostki w TGB (pod sprzętem)
13.03.2024 - SWD-ST 2.5.117.85
 • 25063 – Komunikat z przypomnieniem o zapisaniu książki podziału bojowego przed otwarciem zmiany
 • 25069 – Brak możliwości tworzenia KZ rodzaju P/MZ z poziomu okna identyfikacji dzwoniącego (integracja SPlatanCTI)
 • 25083 – Problem z zaznaczeniem opcji „Dyspozycja w ramach OO” w oknie czasów dyspozycji SWD 2.5
 • 25101 – Wyłączenie komunikatów dot. obsługi terminali ELTE GPS na poziomie konfiguracji urządzeń
 • 25124 – Automatyczne ustawianie formatu godziny
05.01.2024 - SWD-ST 2.5.117.84
 • 25094 – Zmiana daty (rok) w oknie „O programie” (Copyright 2004 – 2015)
 • 25095 – Automatyczne zdefiniowanie prawidłowego formatu daty krótkiej w systemie Windows podczas uruchamiania SWD-ST
 • 25082 – Brak możliwości „ręcznej” zmiany daty w raporcie ze służby
 • 25087 – Ewid > Raport ze służby – drukowanie nieobsadzonych funkcji w raporcie ze służby
 • 25081 – Dodanie funkcjonalności odkładnia do bazy logów informacji o użytkowniku który pobrał nagrania, odsłuchał lub skopiował link nagrania spod PPM
 • 25062 – Problem z widocznością przekazywanego zdarzenia
 • 25098 – Problem z edycją meldunku z 2023 przypisanego do roku 2024
08.12.2023 - SWD-ST 2.5.117.82
 • 25072 – Problem ze edycją stanu zmiany w jednostce PJRG
07.11.2023 - SWD-ST 2.5.117.81
 • 25047 – Brak zliczania obsad dyspozycji tymczasowo użytkowanych w sprawdzaniu obsad osobowych
 • 22470 – Pominięcie modułu SMS w ustawieniach alarmowania rodzaju wyjazdów w Konfiguracji Urządzeń
 • 25075 – Podwójne naliczanie udziału strażaka w zdarzeniu – Tabela 13
03.08.2023 - SWD-ST 2.5.117.80
 • 25033 – Wyłączanie lub zawieszanie się SWD-ST po próbie sortowania w oknie „Kierował działaniami” pola 31. meldunku
 • 25017 – Przeglądanie wyjazdów archiwalnych – możliwość drukowania bez wywołania nowego okna PrintServer
 • 24645 – Podział bojowy -> Ewidencja wyjazdów ratowniczych – zliczanie wyjazdów dla samochodów przekazanych w tymczasowe użytkowanie
 • 24542 – Problem z działaniem SWD-ST przy obsłudze większej ilości terminali AVLU
02.03.2023 - SWD-ST 2.5.117.77
 • 25008 – Poprawienie widoczności jednostek OSP z DSP-15 w zakładce: Rejestr wyjazdów > OSP
 • 25000 – Poprawienie widoczności danych w kolumnie 'Data wycofania’ na zestawieniu „Wyszukiwanie sił i środków’
 • 24995 – Poprawienie wyświetlania współrzędnych geograficznych w KZ PSP
 • 24986 – Ulepszenie mechanizmu działania filtra wyszukiwania w przeglądaniu wyjazdów archiwalnych
 • 24975 – Ulepszenie wyświetlania danych związanych z datami „Kwalifikowana pierwsza pomoc” w module Kontroli terminów przeglądów, legalizacji i certyfikacji
 • 24993 – Rozwiązanie problemu z otwarciem nowej zmiany w powiązaniu z funkcjami grafiku służb
02.02.2023 - SWD-ST 2.5.117.76
 • 24981 – Rozwiązanie problemu związanego z brakiem stanu gotowości pojazdu (konfiguracja terminali statusów)
 • 24976 – Ujednolicenie wyświetlania okien przy pracy na wielu monitorach (zamykanie i wywoływanie okien, zapamiętywanie pozycji)
 • 24983 – Dodanie do karty zdarzenia opisu przesłanego w alarmie przez dostawcę monitoringu pożarowego
23.11.2022 - SWD-ST 2.5.117.74
 • 24925 – Rozwiązanie problemu związanego z kolejnością wybierania kodów obiektu w IzZ
 • 24939 – Wyłączenie wyświetlania jednostek nieaktywnych w Katalogu sił i środków
03.10.2022 - SWD-ST 2.5.117.73
 • 24899 – Rozwiązanie problemu związanego ze zdublowaną obsadą pojazdu w polu 33.6 meldunku – wstaw dane OSP
 • 23996 – Rozwiązanie problemu związanego z samoczynną zmianą wartości w polach wyszukiwania po dacie OD-DO na aktualną datę
04.08.2022 - SWD-ST 2.5.117.72
 • 24801 – Rozwiązanie problemu związanego z chwilowym wyświetlanim w buforze odrzuconego zdarzenia

Mapa-ST 3.0

13.03.2023 - Mapa-ST 3.2.2.34
 • 25002 -Problem z wyświetlaniem obszaru dojazdu do x min
23.08.2022 - Mapa-ST 3.2.2.33
 • 24852 – Problem z importem/eksportem projektów/szablonów do pliku
14.09.2021 - Mapa-ST 3.2.2.32
 • 24446 – Problem z wyświetlaniem warstw WMS
05.08.2021 - Mapa-ST 3.2.2.31
 • 24208 – Brak prezentacji zdarzeń na mapie
 • 24216 – Błędne wyświetlanie wyjazdów dla ofar śmiertelnych
03.09.2019 - Mapa-ST 3.2.2.29
 • 23979 – Problem z funkcją 'Pomoc->Instrukcja obsługi’ w Mapy-ST
07.01.2019 - Mapa-ST 3.2.2.28
 • 23828 – Optymalizacja wyświetlania jednostek na warstwie Jednostki
 • 23786 – Brak zapamiętywania ustawienia kolumn warstwy oraz powłoki w sekcji GPS
 • 23721 – Brak działania przycisków zmiany wyświetlanych danych na podkładzie Serwera Abakus
03.10.2017 - Mapa-ST 3.2.2.27
 • 23050 – Niepoprawne składanie zapytania do geocodetxt

SWD-ST 3.0

10.08.2023 - SWD-ST 3.1.2.43
 • 25052 – Poprawienie problemu zdublowanych pozycji w raporcie ze służby
11.07.2022 - SWD-ST 3.1.2.42
 • 24719 – Poprawa raport ze służby – dublująca się wartość w polu za bieżący rok i ubiegły dla MZ-małe
05.04.2021 - SWD-ST 3.1.2.41
 • 24315 – Poprawienie problemu związanego z bardzo wolnym działaniem dziennika DDSO
 • 24220 – Poprawienie problemu z dodaniem KG do widoczności gałęzi odwodu
14.05.2021 - SWD-ST 3.1.2.40
 • 24195 – Rozwiązanie problemu związanego z blokadą przekazania zdarzeń rodzaju P i MZ do KP/KM
 • 24208 – Poprawienie problemu związanego z brakiem prezentacji zdarzeń na Mapie-ST
01.04.2021 - SWD-ST 3.1.2.39
 • 24180 – Poprawienie przekierowania z pola 'służbowa strona WWW’ w danych jednostki
22.02.2021 - SWD-ST 3.1.2.38
 • 24166 – Poprawienie braku możliwości zmiany właściciela SiS po przekazaniu na stałe z innej jednostki
02.07.2020 - SWD-ST 3.1.2.37
 • 24120 – Poprawienie działania filtrów zdarzeń w RW
28.11.2019 - SWD-ST 3.1.2.36
 • 23995 – Rozwiązanie problemu z brakiem odpowiedzi programu na działania użytkownika. Zamykanie aplikacji z błędem połączenia do serwera.
 • Poprawienie obsługi daty w kolumnie 'Data wystąpienia’ w karcie manipulacyjnej
03.04.2019 - SWD-ST 3.1.2.35
 • 23902 – Poprawienie błędu podczas zmiany przyporządkowania osoby do KSiS
 • 23919 – Okno Obsady osobowej dyspozycji – dodanie przycisków z funkcjonalnością przepisania czasu wyjazdu/powrotu  do bazy do kolumn 'Czas od’ i 'Czas do’ poszczególnych osób w obsadzie