fbpx

SWD-ST – Szczegóły – Moduły dodatkowe

Opis systemu

System SWD-ST powstał w 2001 roku. Jako system, obejmujący swoim zakresem informacyjnym główne wydziały Państwowej Straży Pożarnej, jest użytkowany bez przerwy od ponad 20 lat.

W ciągu tego okresu powstało kilkadziesiąt wersji, kilka dużych aktualizacji oraz dwie gruntowne zmiany technologiczne. Pierwsza z nich miała miejsce w 2004 roku, gdy system został wyposażony m.in. w obsługę silnika baz danych Firebird oraz obsługę urządzeń w oparciu o usługi systemowe Windows. W międzyczasie system SWD-ST wzbogacił się o obsługę kilkunastu różnych urządzeń wspomagających pracę dyspozytorów PSP, moduł mapowy oraz szereg udogodnień i funkcji, które wynikały z potrzeb użytkowników.  Kolejna, duża modernizacja SWD-ST miała miejsce w latach 2010-2012.  

W późniejszym okresie system był wielokrotnie aktualizowany i dostosowywany do bieżących zmian organizacyjnych i technologicznych.

Jedną z ostatnich nowości w systemie jest funkcjonalność informowania SK PSP o nałożonej kwarantannie lub izolacji pod danym adresem. Dzięki integracji z bazami danych Sanepid, możliwe jest bieżące informowanie dyżurnych o konieczności podjęcia szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki przeprowadzanym modernizacjom możliwe jest dalsze rozwijanie systemu o kolejne moduły oraz funkcje, a jego wykorzystanie jest bardziej efektywne.

Moduły dodatkowe dla SWD-ST 2.5

Zobacz jak to działa

Obejrzyj nasze filmy w serwisie YouTube

Terminal-ST

SWD-ST Terminal-ST – Terminal Statusów dla nowoczesnego strażaka. Terminal-ST to aplikacja przygotowana specjalnie dla potrzeb osób uczestniczących w akcji. Rozszerzenie współpracy z systemem SWD-ST otwiera zupełnie nowe i niedostępne nigdy wcześniej możliwości. Dzięki połączeniu cech telefonu komórkowego typu smartfon oraz specjalistycznej aplikacji Terminal-ST można korzystać z wszystkich cech terminala statusów będąc na miejscu akcji. Bieżąca komunikacja i statusy dla PSK/MSK, podgląd mapy okolicy wraz z pozycją innych SiS, lokalizacja najbliższych hydrantów, punktów czerpania wody, zbiorników ppoż. czy pikietaż dróg krajowych i autostrad to tylko niektóre z cech Terminala Osobistego. Terminal-ST to także doskonała alternatywa dla terminali statusów w pojazdach. Znane funkcje zostały wzbogacone o nawigację do miejsca zdarzenia oraz specjalną wersję dla pojazdów

Terminal-ST to aplikacja, którą dzięki zastosowaniu uniwersalnej platformy sprzętowo-programowej Android ® można używać zarówno na zwykłym smartfonie, jak również na specjalistycznych Telefonach i Tabletach przeznaczonych do zadań specjalnych. Przykładem są urządzenia klasyczne jak Samsung Galaxy Tab czy specjalistyczny sprzęt firm NoteStar, Getac czy RuggedPhones oferowane przez firmę BMF – Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego (http://www.bmf.pl/). W trakcie tworzenia aplikacji przeprowadziliśmy wiele konsultacji i testów ze strażakami pracującymi na podziale bojowym oraz ratownikami z jednostek OSP. Ich uwagi oraz sugestie przyczyniły się do stworzenia przemyślanej i funkcjonalnej aplikacji. Terminal-ST to przede wszystkim:

 • Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika
 • Pełna i dożywotnia kompatybilność z systemem SWD-ST
 • Dwukierunkowa komunikacja z systemem SWD-ST
 • Łatwa i prosta aktualizacja aplikacji – niepotrzebne są drogie wizyty serwisantów
 • Szerokie możliwości konfiguracji i dopasowania do potrzeb użytkownika.
 • Zawsze aktualna mapa dzięki używaniu zasobów on-line (brak konieczności okresowego zakupu i aktualizowania mapy)
 • Gdy sytuacja jest skomplikowana, a przez radiostację nie sposób opisać istoty problemu, można szybko zrobić zdjęcie, a Terminal-ST automatycznie prześle go do dyżurnego Stanowiska Kierowania czy dowództwa Sztabu.

Terminal-ST gwarantuje bezpieczeństwo przesyłu informacji, cała komunikacja jest szyfrowana za pomocą SSL. Aplikacja jest zgodna z systemem SWD-ST 2.5 oraz 3.0. Może być też wykorzystywana przez użytkowników w OSP. Korzystanie z aplikacji wymaga konfiguracji w systemie SWD-ST odpowiedniej KP/KM.

Terminal-ST jest zintegrowany z systemem SWD-ST, dzięki czemu możliwe jest m.in.:

 • przesyłanie statusów do systemu SWD-ST (wyjazd, na miejscu, koniec działań, itd.)
 • przesyłanie do systemu własnej pozycji i prędkości z GPS
 • przesyłanie i odbieranie komunikatów tekstowych
 • wizualizacja własnej pozycji na mapie
 • wizualizacja innych sił i środków wyposażonych w GPS w danej jednostce
 • wizualizacja najbliższych hydrantów
 • łatwe przesyłanie zdjęcia ze zdarzenia – wystarczy 1 kliknięcie aby przekazać je do PSK/MSK
 • integracja z nawigacją AutoMapa – nawigowanie do zdarzenia po otrzymaniu karty dysponowania z SWD-ST – wymaga zakupu osobnej licencji.
 • integracja z innymi producentami nawigacji – np. Google Maps, OSMAnd, Yanosik, itp – nawigowanie do zdarzenia po otrzymaniu karty dysponowania z SWD-ST.
 
Instrukcja obsługi Terminal-ST dostępna jest tutaj.

Mapa-ST3

MapaST 3 stanowi rozszerzenie systemu SWD-ST o możliwości jakie daje technologia GIS. Szeroki wachlarz dostępnych funkcji oraz wsparcie dla wielu standardów danych mapowych pozwala użytkownikom na elastyczne dopasowanie modułu do własnych potrzeb.
Dzięki zastosowaniu standaryzacji interfejsu użytkownika moduł MapaST 3 dostępny jest w takiej samej funkcjonalności zarówno dla użytkowników SWD-ST 2.5, SWD-ST 3 oraz SWD-ST-PR.
W module Mapa ST3 funkcjonuje serwer mapowy AbakusOSM, zapraszamy do zapoznania sie z informacjami na stronie bloga AbakusOSM

Moduł MapaST 3 oferuje szereg funkcji, podzielonych na kilka obszarów.

  • Wersja podstawowa
   • Tworzenie projektów i szablonów projektów czyli zestawów i kolekcji warstw tematycznych w zależności od posiadanych zasobów.
   • Możliwość dopasowania widoczności,selekcji,analizy warstw lub wyszczególnionych danych w zależności od poziomu widoczności
   • Wyświetlanie informacji z systemu SWD-ST z podziałem na warstwy tematyczne, t.j.:
    • Jednostki – Prezentacja lokalizacji jednostek zebranych w SWD-ST z możliwością filtrowania wyników.
    • Katalog Obiektów – Prezentacja lokalizacji obiektów z Katalogu Obiektów z możliwością filtrowania wyników
    • Baza SiS – Prezentacja lokalizacji obiektów z SiS z możliwością filtrowania wyników na podstawie Kategorii SiS, Typu Jednostki, Konkretnej Jednostki, Akcji, Obsady, Stanu oraz źródła współrzędnych, Dane GPS prezentowane są tylko dla lokalnych sił i środków (źródło danych SiS jest we własnej bazie danych). Odświeżanie warstwy co zadany interwał czasu lub automatycznie.
    • Meldunki Ewid – Prezentacja lokalizacji Meldunków Ewid na mapie z możliwością filtrowania na podstawie rodzaju zdarzenia, Typu jednostki oraz jednostki jak również filtrowanie na podstawie przedziału czasowego: aktualnej służby lub wyznaczonych ram czasowych.
    • Wyjazdy – prezentacja lokalizacji wyjazdów na podstawie danych z kart zdarzenia, filtrowanie na podstawie przedziału czasowego aktualnej służby lub wyznaczonych ram czasowych, Rodzaju, Podrodzaju oraz Flagi zdarzenia, pojazdów w akcji, statusu (prowadzone i/lub zakończone), w przypadku wyświetlania zdarzeń prowadzonych następuje automatyczne odświeżanie danych.
   • Możliwość tworzenia własnych obszarów roboczych – umożliwiają szybkie przejście i powiększenie konkretnego miejsca, np. Centrum, Lotnisko, Stadion
   • Możliwość analizowania wyświetlonych informacji z zastosowaniem rozbudowanych narzędzi selekcji
   • Możliwość rysowania dowolnego kształtu celem obliczenia powierzchni, obwodu, średnicy, odległości.
   • Eksport aktualnego widoku do popularnych formatów graficznych lub PDF
   • Wydruk aktualnego widoku mapy
   • Menadżer stylów – rozbudowane narzędzie do tworzenia własnych stylów wizualnych warstw mapy.
   • Menadżer projektów – narzędzie do zarządzania dostępnymi kolekcjami ustawień użytkowników oraz szablonów globalnych jednostki

Wersja rozszerzona

  • Obsługa serwerów WMS
   • Dodawanie warstwy WMS – Umożliwia dodanie do projektu/szablonu warstwy pobieranej z serwera WMS.
   • Menadżer adresów WMS – Umożliwia dodanie do aplikacji adresu serwera WMS który następnie będzie używany jako warstwa
   • Warstwy WMS – Funkcjonalność ta pozwala na dołączenie wielu serwerów WMS do aplikacji i wyświetlanie ich w projekcie/szablonie. Posiada opcję wyboru warstw z serwerów, zmiany układu odniesienia oraz podstawowej modyfikacji ich wyglądu (skale widoczności, przezroczystość, przesunięcie kolorów składowych, wyświetlanie w skali szarości, negatywie) oraz typ plików w jakim obrazy będą zapisywane ( .png, .gif, .png 24bit, .jpeg, .vnd.wap.wbmp, .tiff, .svg+xml)
   • Informacje WMS – Jeśli serwer WMS obsługuje taką funkcję, wtedy istnieje możliwość pobierania informacji o konkretnym obiekcie z serwera WMS
  • Wyszukiwanie tras i obszarów dojazdu(izochrony) Nowość 2014!
   • Umożliwia wyszukiwanie trasy przejazdu pomiędzy dwoma punktami. Do wyboru jest profil „najkrótsza” i „najszybsza”
   • Możliwość wyznaczenia obszaru dojazdu w zadanym czasie.
   • Możliwość zapisania wyznaczonego obszaru do pliku SHP

W ramach wsparcia technicznego oferujemy także:

 • Serwer Mapowy AbakusOSM –>> zapraszamy na BLOG INFORMACYJNY AbakusOSM
  • Gotowe podkłady mapowe – nie wymagają od użytkowników żadnych przygotowań i konfiguracji ich wizualizacji
  • Możliwość wizualizacji informacji dodatkowych np. Hydrantów, POI
  • Dane pochodzą z bazy danych projektu http://openstreetmap.org/ – szeroka społeczność użytkowników tworzących i rozbudowujacych mapy w Polsce i na świecie.
  • Wiele możliwości wpływania na zawartość informacyjną mapy, m.in tworzenie i edycja lokalnych sieci dróg, dodawanie hydrantów, punktów adresowych czy obrysów budynków.

MapaMINI – Moduł specjalny dla SWD-ST 2.5
Aplikacja MapaMINI to uproszczona wersja aplikacji MapaST 3. Wersja MapaMINI nie wymaga skomplikowanych konfiguracji warstw, tworzenia specjalnych projektów, kopiowania plików. MapaMINI jest gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.

Aby uprościć korzystanie z nowego modułu funkcje zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Dodatkowo użytkownik korzysta z przygotowanego przez nas środowiska pracy, a w nim:

 1. Jako podkład mapowy wykorzystywany jest serwer map Abakus
 2. Dostępne warstwy danych z SWD-ST to:
  * Wizualizacja SIS (pojazdów) z GPS
  * Aktualnie prowadzone zdarzenia z Rejestru Wyjazdów
 3. Możliwość wyświetlania informacji z SWD-ST – opcja „pokaż na mapie”

MapaMINI dostępna jest bez dodatkowych opłat dla wszystkich komend posiadających umowy wsparcia technicznego.
Aby uruchomić moduł MapaMINI prosimy o kontakt z serwisem.

Instrukcja obsługi Mapa-ST3 dostępna jest tutaj.

AbakusNAVI

System lokalizacji pojazdów i komunikacji statusowej
Systemy SWD-ST współdziałają z różnymi rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi nadzór oraz alarmowania pojazdów ratowniczych. Są to tzw. systemy AVL(z ang. Automatic Vehicle Location). Integracja pomiędzy systemami daje ogromne możliwości wykorzystania informacji operacyjnej w postaci informacji o aktualnych statusach pojazdów oraz ich lokalizacji.

Współdziałanie pomiedzy systemami AVL a SWD-ST polega na wykorzystaniu po stronie systemów SWD-ST modułów integracyjnych zapewniających następującą funkcjonalność:

 • Alarmowanie pojazdów poprzez przesyłanie informacji o zarejestrowanym zdarzeniu do zainstalowanego w pojeździe mobilnego terminala.
 • Przekazywanie do terminala współrzednych zdarzenia umożliwiających wytyczenie drogi dojazdowej do miejsca zdarzenia (usługa poza SWD-ST).
 • Automatyczne rejestrowanie informacji statusowych oraz czasów operacyjnych przekazywanych z pojazdów do stanowiska kierowania.
 • Prezentowanie w MapieST pozycji pojazdów wraz z kierunkiem ruchu, prędkością, aktualnym stanem.
 • Współdziałanie z centralnym serwerem AVL-U gromadzącym i przetwarzającym informacje lokalizacyjne monitorowanych pojazdów, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie pozycji pojazdów będących poza własnym powiatem czy województwem.

AbakusSMS

Moduł systemu SWD-ST – AbakusSMS Moduł AbakusSMS pozwala wysyłać i odbierać krótkie wiadomości „SMS” bezpośrednio z SWD-ST. Dzięki integracji z Rejestrem Wyjazdów, można szybko i sprawnie alarmować wiele osób czy grup, jak również odbierać wiadomości i tworzyć z nich zdarzenia ratownicze.

Moduł AbakusSMS to rozbudowany moduł, który pozwala użytkownikom SWD-ST wysyłać i odbierać krótkie wiadomości „SMS” bezpośrednio z systemu. Główna funkcjonalność polega na tworzeniu grup użytkowników, do których można wysyłać dowolne wiadomości SMS. Istnieje możlwiość utworzenia statycznych szablonów wiadomości, a także dzięki integracji z Rejestrem Wyjazdów, można szybko i sprawnie tworzyć wiadomości, których treść pobierana jest z danych zdarzenia, w tym m.in.: czas i miejsce zdarzenia, opis, zadysponowane SIS. Dodatkowo powstał moduł umożliwiający odbieranie wiadomości. Każda taka wiadomość wyświetlana jest w specjalnym dymku. Jeśli osoba przysyłająca jest w bazie danych i ma specjalne oznaczenie, system wyświetla taką wiadomość innym kolorem i emituje specjalny dźwięk. Istnieje możliwość utworzenia zdarzenia na podstawie danych i treści takiej wiadomości. Baza danych osób głuchoniemych może zawierać istotne informacje nt. kontaktu oraz opiekunów takiej osoby oraz daje pewność, że dana wiadomość jest poważna i wymaga interwencji. Moduł może być obsługiwany przez 2 rodzaje usług operatorskich: 1. Poprzez usługę internetową operatora SMSAPI. 2. Poprzez usługę internetową operatora sieci PlusGSM – Multiinfo. Warunki oferty należy indywidualnie uzgodnić z operatorem sieci Plus GSM. 3. W chwili obecnej już nie wspieramy obsługi SMS poprzez telefony oraz urządzenia na kartę SIM.

Szczegółów technicznych oraz ofertę cenową można uzyskać w dziale handlowym.

Podstawowe funkcje modułu:

 • możliwość wysyłania SMS na dowolny numer lub z książki telefonicznej,
 • tworzenie grup alarmowania – np. OSP XX, Wydział YY, Starostwo
 • tworzenie smsów w postaci interaktywnych szablonów – treść SMS automatycznie pobierana z danych wyjazdu w Rejestrze Wyjazdów
 • 2 stopniowy system potwierdzania dostarczenia – 1-raport doręczenia, 2-zwrotny SMS lub oddzwonienie tzw.”strzałka”
 • blokada przed wysyłaniem SMS na numery specjalne (np. konkursy)
 • możliwość odbierania smsów z dowolnego numeru, identyfikacja nadawcy
 • obsługa specjalnej bazy danych wyróżnionych osób wraz z specjalną sygnalziacją odebrania wiadomości (pakiet do obsługi osób głuchoniemych)
 • wgląd w historię wszystkich operacji (daty, godziny, treść, status)

Ze względu na różne potrzeby klientów moduł AbakusSMS został podzielony na 2 części:
1. AbakusSMS – wysyłanie
Moduł umożliwiający wysyłanie SMS do grupy osoób, tworzenie szablonów treści, raporty doręczeń.
2. AbakusSMS – odbieranie – obsługa osób głuchoniemych
Moduł umożliwiający odbieranie SMS z dowolnego numeru. Tworzenie zdarzeń na podstawie SMS.

SWD-ST-DWA

SWD-ST-DWA – Obsługa wyświetlaczy alarmowych DWA firmy Platan.

System Wyświetlania Alarmów DWA-100 służy do powiadamiania świetlnego oraz dźwiękowego zespołów ratowniczych (Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego) o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Szczegółowy opis techniczny systemu znajduje się na stronie producenta.

Moduł systemu SWD-ST do obsługi wyświetlaczy serii DWA pozwala na wygodną integrację obu systemów. Dzięki zastosowaniu modułu korzystający z Rejestru wyjazdów może dysponować pojazd do zdarzenia i automatycznie przekazać ten alarm na wyświetlacze DWA bez dodatkowych czynności. System DWA pozwala na szerokie zastosowania dodatkowe takie jak włączanie oświetlenia w salach czy otwieranie bram garażowych. W ramach jednej instancji systemu SWD-ST może działać kilka usług DWA obsługujących wyświetlacze alarmowe w kilku podległych jednostkach, możliwe jest również (przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń i technologii) zainstalowanie jednej usługi która będzie sterowała pracą kilku systemów wyświetlaczy równocześnie( np. w wielu JRG) , warunek jest aby jednostki te były połączone z siecią w której pracuje system SWD-ST np. za pomocą VPN.

Współpraca SWD-ST z systemem DWA umożliwia:
 • automatyczne włączanie wyświetlaczy DWA w chwili dysponowania pojazdów w SWD-ST
 • automatyczne wyłączanie wyświetlaczy DWA lub sygnałów alarmowych po ustalonym czasie
 • ręczne sterowanie wyświetlaczami za pomocą panelu w Rejestrze Wyjazdów bez potrzeby dostępu do manipulatora
 • zapamiętywanie historii użycia wyświetlaczy alarmowych (tylko z poziomu systemu SWD-ST)

SWD-ST-AbakusTAPI

Dodatkowo dzięki możliwości wybierania numeru telefonicznego i zestawiania połączeń bezpośrednio z programu użytkownik bardzo szybko nawiązuje połączenie z wybraną osobą bez konieczności odrywania uwagi od prowadzonej akcji.

Poprzez wykonanie działań integracyjnych możliwe było osiągnięcie następującej funkcjonalności:

 • Monitorowanie stanu zajętości linii telefonicznych
 • Przekazanie zidentyfikowanego numeru telefonicznego z centrali telefonicznej do karty zgłoszenia wraz z weryfikacją informacji z zapisami w bazie abonentów
 • Bezpośrednie wybieranie numeru telefonicznego z komputera dyspozytorskiego umożliwiające zestawianie połączenia telefonicznego

SWD-ST-PLI-CBD

plicbdModuł SWD-ST-PLI-CBD - Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych
Moduł SWD-ST-PLI-CBD to nowoczesne narzędzie wspomagania pracy dyżurnego operacyjnego PSP. Platforma PLI-CBD umożliwia pozyskiwanie informacji o danych oraz lokalizacji osoby dzwoniącej na numery alarmowe. Platforma, jej funkcjonalność oraz zakres informacyjny przygotowany i udostępniony został przez UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Dostęp dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP realizowany jest w ramach sieci OST112 na zasadach określonych przez KG PSP.
Moduł SWD-ST-PLI-CBD opracowany został w oparciu o mechanizmy przygotowane przez UKE, a wytworzone w ramach projektów związanych z obsługa numeru alarmowego 112. Obecnie w ramach PSP możliwe jest korzystanie z platformy PLI-CBD na podstawie dostępu poprzez Centralny Punkt Styku, działający w ramach OST112 i SIWCPR.
 

Funkcjonalność modułu SWD-ST-PLI-CBD umożliwia:

  • Automatyczne i ręczne odpytywanie serwerów PLI-CBD o dane osoby dzwoniącej – odpowiedź zawiera 2 paczki informacyjne: a) dane osoby dzwoniącej b) przybliżoną lokalizację osoby z telefonem komórkowym
  • Prezentację w systemie SWD-ST odebranych danych osoby dzwoniącej (Imię nazwisko/Nazwa firmy lub instytucji, adres zamieszkania/zameldowania)
  • Prezentację w module Mapa-ST3 (oraz MapaMINI) odebranej lokalizacji – punkt na mapie oraz okrąg o promieniu wskazanym przez operatora wraz z czasem dokonania pomiaru lokalizacji.
  • Lokalne buforowanie informacji (przez usługę XPLICBD) o zapytaniach do PLI-CBD celem zmniejszenia niepotrzebnego ruchu na łączach, w przypadku pracy wielostanowiskowej.

Moduł SWD-ST-PLI-CBD dostępny jest w ramach pakietu 4 bez dodatkowych opłat


SWD-ST-SPA

spaModuł SWD-ST-SPA - Serwer Punktów Adresowych
Moduł SWD-ST-SPA to nowoczesne narzędzie wspomagania pracy dyżurnego operacyjnego PSP. Moduł SPA umożliwia korzystanie podczas pracy z Kartą Zdarzenia z bazy danych punktów adresowych udostępnianej przez GUGiK w ramach EMUiA. Dyżurny w trakcie przyjmowania zgłoszenia może w łatwy i przejrzysty sposób wyszukać lokalizację zgłaszanego zdarzenia, a system SWD-ST informuje go o dokładności (poziomie zaufania) wskazanej lokalizacji.

Moduł SWD-ST-SPA opracowany został w oparciu o bazę danych EMUiA, udostępnioną przez GUGiK. Znajduje się w niej ponad 6 milionów punktów adresowych w całej Polsce. Teoretycznie baza EMUiA jest równoważna z wyszukiwarką dostępną pod adresem http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/


Dzięki unikalnym i innowacyjnym mechanizmom użytkownicy systemu SWD-ST 2.5 posiadają możliwość korzystania z tej bazy w ramach swojej pracy w Systemie. W celu zwiększenia jakości i pewności lokalizacji do mechanizmów wyszukiwania adresów zostały dodane także dane z projektu OSM, dzięki czemu w razie nie odnalezienia adresu w bazie EMUiA algorytm przeszukuje dodatkowo bazę OSM. Dodatkowo przeszukiwane są też najbliższe numery na danej ulicy.

W celu wygodnego i ergonomicznego korzystania z mechanizmu SPA wprowadzono system kolorów „zaufania”. Po wyszukaniu adresu w karcie zdarzenia pole ze współrzędnymi przyjmuje trzy kolory w zależności od poziomu dokładności, dzięki czemu Dyżurny Operacyjny wie czy może zaufać tej informacji.

Jednocześnie informujemy, że moduł SPA bazuje głównie na danych z EMUiA (kolor zielony jest zawsze dla danych z EMUiA, pomarańczowy dla OSM i innych wariantów). Informacje wyświetlane są w takiej postaci, w jakiej zostały umieszczone przez GUGiK w bazie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieścisłości powstałe w wyniku użytkowania modułu SWD-ST-SPA, a będące następstwem błędów w bazach EMUiA.
Wszystkie zauważone błędy lub nieścisłości prosimy zgłaszać do naszego serwisu. Pozwoli to nam podnosić jakość i dokładność działania tego modułu.

Funkcjonalność modułu SWD-ST-SPA umożliwia:

 • zintegrowanie z Kartą Zdarzenia Rejestru Wyjazdów
 • wyszukiwanie adresu „na żywo” podczas wpisywania danych zdarzenia według algorytmu:
  • brak miasta => kolor czerwony => nie znaleziono danego miasta w bazie!!
  • miejscowość =>kolor pomarańczowy =>wskazuje środek miejscowości
  • ulica => kolor pomarańczowy =>wskazuje kształt ulicy
  • numer => kolor zielony => wskazuje konkretny punkt adresowy z EMUiA
  • numer => kolor pomarańczowy => wskazuje brak punktu adresowego(czyli środek ulicy), punkt adresowy niepewny, (np.z bazy OSM) lub inny punkt adresowy w pobliżu (szuka numery parzyste/nieparzyste +/- 2)
 • wskazywanie „na żywo” miejsca na mapie w module Mapa-ST3
 • dodatkowe oznaczanie poziomu dokładności na liście zdarzeń Rejestru Wyjazdów
 • przesyłanie informacji o współrzędnych do nawigacji na Terminale Statusów – domyślnie tylko dla koloru zielonego.

Moduł SWD-ST-SPA dostępny jest w ramach pakietu 4 bez dodatkowych opłat