fbpx

e-Remiza – FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Jeśli nie otrzymujesz alarmów w aplikacji e-Remiza lub zamiast alarmów mobilnych System alarmuje połączeniem telefonicznym, należy skonfigurować telefon/tablet zgodnie z poniższym opisem:

————————————————————————————————————————-

SAMSUNG

1) Z MENU ANDROID należy kliknąć opcję „Wyczyść dane” dla aplikacji e-Remiza:
USTAWIENIA -> APLIKACJE -> e-REMIZA (należy znaleźć „e-Remiza” na liście aplikacji) ->
-> Domyślna pamięć -> „Wyczyść dane”

Samsung – czyszczenie danych aplikacji e-Remiza

2) Następnie uruchom aplikację e-Remiza i zaloguj się na swoje konto.
Po poprawnym zalogowaniu aplikacja e-Remiza w pierwszej kolejności poprosi o dodanie uprawienia
tzw. aplikacja na wierzchu. Należy kliknąć w opcję „USTAWIENIA” a następnie dodać uprawienie klikając w suwak:

Samsung – uprawnienia aplikacji
Samsung – uprawnienia aplikacji
Samsung – uprawnienia aplikacji

3) Następnie należy wrócić do aplikacji e-Remiza (za pomocą strzałki skierowanej w lewo) i zaakceptować kolejne komunikaty dodające wymagane uprawnienia:

Samsung – uprawnienia aplikacji
Samsung – uprawnienia aplikacji

HUAWEI

Z MENU HUAWEI należy wyłączyć opcję „Zarządzaj automatycznie” uruchamianiem aplikacji e-Remiza
USTAWIENIA -> APLIKACJE -> e-REMIZA (należy znaleźć „e-Remiza” na liście aplikacji) -> 
-> Szczegóły dotyczące zużycia energii -> „Uruchamianie aplikacji”

lub

Należy wejść w ustawienia systemu Android->Bateria->Uruchamianie aplikacji/Uruchamianie, następnie odnaleźć aplikację e-Remiza i wyłączyć automatyczne zarządzanie.

Huawei – zarządzenie uruchamianiem aplikacji e-Remiza

Jeżeli chcesz uruchomić system e-Remiza w swojej OSP musisz utworzyć konto jednostki. Żeby to zrobić wejdź na stronę logowania: https://e-remiza.pl/OSP.UI.SSO/logowanie i kliknij w napis „Nie masz konta?”

Następnie w polu „Adres e-mail” należy podać własny adres e-mail, który jednocześnie będzie loginem do systemu e-Remiza, następnie w polu „Nazwa jednostki OSP” wpisać fragment nazwy jednostki OSP. Jeżeli twoja jednostka to Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi to należy wpisać Nowa Wieś. W kolejnym kroku przepisujemy kod z obrazka, zapoznajemy się z regulaminem i zahaczmy BOX przy napisie „Akceptuję regulamin” i klikamy przycisk „Zarejestruj się”.

W kolejnym kroku system podpowiada jednostki wraz z przynależnością administracyjną zawierające wprowadzoną przez ciebie nazwą w kroku poprzednim. Należy wskazać poprawną jednostkę którą chcemy zarejestrować.

Po wybraniu jednostki należy uzupełnić pozostałe pola „Imię”, „Nazwisko” oraz podajemy numer telefonu telefonu do alarmowania, na który system zadzwoni z alarmem w przypadku niedostarczenia na aplikację mobilną. Klikamy przycisk „Zakończ rejestrację”.

W tym momencie system wysyła na adres e-mail, podany w pierwszym kroku, wiadomość z linkiem do ustawienia hasła. Teraz musisz zalogować się na skrzynkę mailową i odnaleźć wiadomość przesłaną przez system e-Remiza. Po otwarciu wiadomości kliknij w Link do ustawienia hasła.

Link jest ważny przez 24 godziny! jeżeli dostajesz komunikat: „Link zmiany hasła jest nieprawidłowy lub nieważny!” musisz wygenerować nowa wiadomość. Opis jak to zrobić znajduje się w FAQ w temacie: Odzyskanie/ustawienie nowego hasła logowania do systemu e-Remiza.

Po kliknięciu w link do ustawienia hasła otworzy się nowa karta w przeglądarce internetowej, w zaznaczonych polach (rys. poniżej) wpisz dwa razy takie samo hasło. Następnie kliknij w przycisk „Zmień hasło”

Jeżeli wpisałeś wszystko poprawnie system wyświetli komunikat „Hasło zostało zmienione”.

Teraz przejdź do strony logowania i zaloguj się na konto właśnie utworzonej jednostki, za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji i ustawionego hasła. Zostałeś właśnie administratorem konta jednostki w systemie e-Remiza i to Ty autoryzujesz druhów, którzy zarejestrują się za pomocą aplikacji mobilnych oraz dodajesz do alarmowania osoby powiadamiane połączeniem telefonicznym.

 

Taki komunikat oznacza, że druh rejestrował się już na konto jednostki (w ciągu ostatnich 48 godzin), ale nie ukończył rejestracji (najprawdopodobniej nie ustawił hasła do systemu za pomocą linku wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji).

W takim wypadku użytkownik musi:

  • dokończyć rejestrację (link do ustawienia hasła jest ważny przez 24 godziny),
  • odczekać 48 godzin i po tym czasie konto z niedokończoną rejestracją zostanie usunięte i użytkownik będzie mógł zarejestrować się ponownie lub możliwa będzie zmiana numeru telefonu.

W celu przywrócenia domyślnego dźwięku powiadamiania o alarmie przez aplikację e-Remiza, wejdź w „Ustawienia” systemu Android w telefonie, następnie znajdź opcje „Zarządzanie aplikacjami” lub „Zainstalowane aplikacje”. Po wybraniu tej opcji zostaną wyświetlone wszystkie aplikacje zainstalowane na telefonie. Należy odnaleźć aplikację e-Remiza i wejść do ustawień samej aplikacji. Na dole będzie przycisk z nazwą „Wyczyść dane” należy w niego kliknąć, następnie wybrać pozycję „Wyczyść wszystkie dane”. Ta operacja spowoduje usuniecie wszystkich ustawień aplikacji e-Remiza z telefonu, jeżeli po wejściu w ustawienia aplikacji e-Remiza nie będzie opcji „Wyczyść dane” musisz odnaleźć i kliknąć pozycję „Pamięć” lub „Pamięć domyślna” i odszukaj opcję odpowiedzialną za wyczyszczenie danych aplikacji.

Po wyczyszczeniu danych wyjdź do ekranu głównego, uruchom aplikacje e-Remiza, zaloguj się ponownie na konto jednostki używając adresu e-mail, którym rejestrowałeś się w systemie i hasła, które zostało ustawione. Wybierz pozycję „zezwól” dla wszystkich pytań o uprawnienia systemu dla aplikacji e-Remiza. Uruchom ponownie telefon.

Od tej pory będziesz powiadamiany o alarmie standardowym dźwiękiem aplikacji e-Remiza.

UWAGA! Odinstalowywanie i ponowna instalacja aplikacji nie wyeliminuje problemu.

Do uruchomienia aplikacji „na pojazd” potrzebny jest tablet lub telefon z systemem Android oraz aktywna kart SIM z uruchomioną pakietową transmisją danych.

Żeby uruchomić aplikację w trybie „na pojazd” w pierwszej kolejności Administrator konta jednostki (logując się przez stronę WWW) musi dodać pojazd w systemie e-Remiza w module „Pojazdy i sprzęt”.

 

Po dodaniu pojazdu należy przejść do modułu „Ustawienia”

i wybrać zakładkę „Użytkownicy”.

Następnie z menu „Użytkownicy” (znajdującym się po lewej stronie pod logiem e-Remizy) należy wybrać opcję „Dodaj”. Pojawi się okno „Wybierz opcję nowego konta” i tu należy zaznaczyć „Dodaj użytkownika dla istniejącego pojazdu”, następnie klikamy przycisk „Dalej”.

W polu „Wybierz pojazd” za pomocą rozwijanego menu wybieramy pojazd, na którym będzie zainstalowany tablet/telefon. W polu „Login” wpisujemy nazwę pojazdu za pomocą której będziemy się logować z aplikacji mobilnej. W następnych polach wpisujemy hasło, potwierdzamy w polu „Potwierdź hasło” i klikamy przycisk Zapisz. Tym sposobem mamy utworzone konto dla użytkownika POJAZD w systemie e-Remiza.

Teraz na tablecie/telefonie z systemem Android, ze sklepu PLAY ściągamy i instalujemy aplikacje e-Remiza. Po uruchomieniu logujemy się za pomocą Loginu i Hasła, które przed chwila zostało nadane podczas tworzenia konta dla użytkownika POJAZD. Następnie aplikacja e-Remiza uruchomi się w trybie POJAZD.

W celu zmiany lokalizacji jednostki OSP na mapie musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy w miejscu na mapie gdzie ma być umiejscowiona jednostka i wybrać opcję „ustaw jako wsp. jednostki”.

Problem powoduje włączona poczta głosowa. Jeżeli druh ma włączona pocztę głosową u swojego operatora GSM to mimo poprawnego odrzucenia przychodzącego połączenia telefonicznego, połączenie odbiera poczta głosowa i operator GSM zwraca Systemowi e-Remiza informację, że połączenie zostało odebrane i druh widnieje w e-Remizie, że potwierdził udział w akcji.

W celu wyeliminowania problemu z potwierdzaniem alarmu przez osoby posiadające włączone powiadomienia telefonicznie sprawdź czy nie mają włączonej poczty głosowej lub innego powiadamiania (na przykład SMS) przy odrzucaniu połączenia.

Żeby system poprawnie zinterpretował odrzucenie udziału w akcji to w momencie odrzucania połączenie musi zaistnieć u osoby dzwoniącej w słuchawce sygnał zajętości. W każdym innym przypadku operator GSM zwraca informację, że połączenie zostało odebrane co skutkuje potwierdzeniem udziału w akcji.

Przejdź na stronę logowania e-Remiza:

https://e-remiza.pl/OSP.UI.SSO/logowanie

i użyć opcji „Zapomniałeś hasła?”.

Po podaniu adresu e-mail użytkownika, System wygeneruje nowy link do zmiany hasła i prześle go na adres e-mail. Po kliknięciu w ten link, będzie można ustawić nowe hasło.

Jeżeli jesteś zainteresowany zamówieniem usługi e-Remiza lub przedłużeniem licencji na kolejny rok, wypełnij formularz zamówienia na naszej stronie, link poniżej:

https://abakus.net.pl/oferta/e-remiza-cennik

Po otrzymaniu formularza wystawimy fakturę z 14 dniowym terminem płatności, zgodnie z wybranym wariantem cenowym. Fakturę prześlemy drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Nie możesz znaleźć instrukcji obsługi i konfiguracji systemu e-Remiza?

Kliknij w link poniżej:

https://www.abakus.net.pl/products/Instrukcja_obs%C5%82ugi_e-Remiza_2.0.pdf

W celu przygotowania wzoru umowy na system e-Remiza dla gminy potrzebne są następujące dane:

  1. Dane adresowe gminy oraz NIP.
  2. Imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentowała gminę w umowie (przeważnie jest to Wójt lub Burmistrz).
  3. Imię i nazwisko osoby kontrasygnującej umowę (przeważnie jest to Skarbnik Gminy).
  4. Nazwy jednostek OSP, dla których gmina chce zakupić system e-Remiza z podziałem na jednostki KSRG i spoza KSRG.

Dane należny przesłać na adres e-mail: kontakt@e-remiza.pl