fbpx

e-Remiza – FAQ – Handlowy

Instrukcja obsługi systemu e-Remiza

Nie możesz znaleźć instrukcji obsługi i konfiguracji systemu e-Remiza?

Kliknij tutaj.

Pakiet Box Gmina oraz Pakiet Box Powiat - przykłady obowiązywania

Przykład zastosowania pakietu Box Gmina (obowiązuje od 13.02.2023):

– Gmina składa jedno zamówienie dla wszystkich podległych OSP KSRG (3 sztuki)
– dotychczas dostęp do usługi był wykupiony tylko dla jednej OSP KSRG i jest jeszcze ważny przez 4 miesiące
– nowe zamówienie obejmuje wszystkie jednostki OSP KSRG z terenu Gminy, dlatego zostanie zastosowana promocja Box Gmina
– aby ujednolicić termin aktywności usługi dla wszystkich trzech jednostek OSP KSRG z terenu Gminy dla jednej dotychczas działającej jednostki OSP KSRG, okres ważności usługi zostanie wydłużony o 8 miesięcy, a cena usługi dla tej jednostki zostanie proporcjonalnie pomniejszona o wartość za okres 4 miesięcy.

 

Przykład zastosowania pakietu Box Powiat (obowiązuje od 13.02.2023):

– Powiat składa jedno zamówienie dla wszystkich OSP KSRG (11 sztuk)
– dotychczas dostęp do usługi był wykupiony dla 4 jednostek OSP KSRG i jest jeszcze ważny przez 4 miesiące
– nowe zamówienie obejmuje wszystkie jednostki OSP KSRG z terenu powiatu, dlatego zostanie zastosowana promocja Box Powiat
– aby ujednolicić termin aktywności usługi dla wszystkich jednostek OSP KSRG z terenu powiatu dla czterech jednostek okres ważności usługi zostanie wydłużony o 8 miesięcy, a cena usługi dla tych jednostek zostanie proporcjonalnie pomniejszona o wartość za okres 4 miesięcy.

Formularz zamówienia - poprawne wypełnienie danych

W celu poprawnego wypełnienia danych w formularzu należy w poszczególnych jego krokach wprowadzić następujące dane zgodnie z poniższym przykładem:

Krok 1 – Dane zamawiającego

Dane osoby zamawiającej system e-Remiza (np. osoba z jednostki, gminy, powiatu, miasta, osoba prywatna). Adres mailowy zamawiającego jest używany do kontaktu w sprawie formularza zamówienia

Krok 2 – Dana nabywcy

 1. Dane nabywcy (nazwa i NIP) oraz jego adres,  które będą figurowały jako płatnik na fakturze (np. jednostka, gmina, powiat, miasto, osoba prywatna).
 2. Dane opiekuna systemu e-remiza – w zależności od rodzaju NABYWCY:
  – JEDNOSTKA – osoba wyznaczona na opiekuna systemu e-Remiza z ramienia jednostki zamawiającej,
  – GMINA/POWIAT/MIASTO – pracownik urzędu gminy/powiatu/miasta, który zajmuje się nadzorowaniem jednostek OSP na terenie danej gminy/powiatu/miasta.

         Adres mailowy opiekuna systemu jest używany do kontaktu w systemie obsługi zgłoszeń Użytkowników (https://zgloszenia.abakus.net.pl/ticket/).

Krok 3 – Rodzaj pakietu

 1. Rodzaj cennika
  • Indywidualny – standardowa cena przeznaczona dla 1 jednostki OSP
  • Box Gminny/Box Powiatowy – obowiązuje jeśli wszystkie jednostki OSP danego typu (KSRG lub spoza KSRG) z terenu Gminy/Powiatu mają aktywne konto w systemie e-remiza.
 2. Lista jednostek:
  • Pełna nazwa/ nazwy jednostek OSP
  • Rodzaj jednostek OSP (KSRG oraz spoza KSRG)
  • Rodzaj pakietu – zgodnie z odpowiednim cennikiem wybór odpowiedniego pakietu.
 3. Pozostałe jednostki – w przypadku zamówienia powyżej 5 jednostek OSP pozostałe trzeba dopisać poniżej (pełna nazwa/nazwy jednostek OSP, rodzaj jednostki OSP (KSRG lub spoza KSRG), rodzaj wybranego pakietu dla jednostki/jednostek OSP)
 4. Uwagi – dane dotyczące innego nabywcy/odbiorcy na fakturze, zakup na osobę prywatną i pozostałe uwagi

UWAGA !!!!

Przedstawione na zrzutach ekranu dane są tylko poglądowe i mogę odbiegać od rzeczywistości.

Dane niezbędne do przygotowania umowy na system e-Remiza (dotyczy gmin)

W celu przygotowania wzoru umowy na system e-Remiza dla gminy potrzebne są następujące dane:

 1. Dane adresowe gminy oraz NIP.
 2. Imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentowała gminę w umowie (przeważnie jest to Wójt lub Burmistrz).
 3. Imię i nazwisko osoby kontrasygnującej umowę (przeważnie jest to Skarbnik Gminy).
 4. Nazwy jednostek OSP, dla których gmina chce zakupić system e-Remiza z podziałem na jednostki KSRG i spoza KSRG.

Dane należny przesłać na adres e-mail: kontakt@e-remiza.pl

Zamówienie usługi e-Remiza, przedłużenie aktywności konta

Jeżeli jesteś zainteresowany zamówieniem usługi e-Remiza lub przedłużeniem licencji na kolejny rok, wypełnij formularz zamówienia na naszej stronie, link poniżej:

https://abakus.net.pl/oferta/e-remiza-cennik

Po otrzymaniu formularza wystawimy fakturę z 14 dniowym terminem płatności, zgodnie z wybranym wariantem cenowym. Fakturę prześlemy drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.