fbpx

e-Remiza – aplikacja WWW

Aplikacja WWW jest podstawowym narzędziem pracy dla osób zarządzających jednostką OSP.

Działanie aplikacji zostało dostosowane do najpopularniejszych przeglądarek, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu żadnych dodatkowych programów. Aby rozpocząć pracę w systemie konieczna jest rejestracja wskazując konkretną jednostkę OSP. Pierwsza osoba domyślnie jest jej administratorem i może potwierdzać konta kolejnym użytkownikom. Administrator przyznaje także dostęp do strefy WWW oraz aplikacji mobilnej e-remiza.
Funkcje aplikacji WWW zostały podzielone na zakładki tematyczne:

Mapa – mapa powiatu, lokalizacja hydrantów, zdarzeń i pojazdów z GPS

Zakładka Mapa wyświetla mapę Polski, bazując na podkładach serwera AbakusOSM i danych z projektu OpenStreetMap.

Wejście na mapę rozpoczyna pracę wskazując pozycję jednostki OSP.

Dodatkowe opcje mapy:

 • wyszukiwanie miast, ulic i adresów,
 • wyszukiwanie tras dojazdu,
 • wyświetlanie warstw tematycznych , tj. hydranty, pikietaż oraz oddziały leśne,
 • prezentacja pozycji zdarzenia wpisanego do zakładki „wyjazdy”,
 • prezentacja pozycji GPS pojazdu lub osoby wyposażonej w aplikację mobilną e-Remiza,
 • prezentacja pozycji GPS pojazdu wyposażonego w Terminal-ST działający w macierzystej KP/KM PSP
 

Pojazdy i sprzęt – baza danych Sił i Środków zgromadzonych w jednostce OSP

Zakładka Pojazdy i sprzęt umożliwia pełne zarządzanie Siłami i Środkami zgromadzonymi w jednostce OSP.

Użytkownik ma możliwość:

 • tworzyć, edytować oraz usuwać pozycje z pojazdami i sprzętem ratowniczym, logistycznym,
 • wpisywać datę następnego przeglądu i ważności ubezpieczenia OC,
 • uzupełniać szczegóły SiS w tym parametry, dane techniczne zgodne kartą EXPON,
 • wpisywać informację o wycofaniu pojazdu oraz powrocie z wycofania zgodnie ze wzorem PSP.

Strażacy – baza danych o strażakach

Zakładka Strażacy umożliwia pełne zarządzanie informacją o ochotnikach w jednostce OSP.

Użytkownik ma możliwość:

 • tworzyć, edytować i usuwać osoby z bazy strażaków jednostki,
 • dodawać i aktualizować informacje o badaniach okresowych strażaków,
 • dodawać i aktualizować informacje o przeszkoleniu specjalistycznym strażaków.

Wyjazdy – wykaz wyjazdów do zdarzeń w jednostce

Zakładka Wyjazdy umożliwia tworzenie i uzupełnianie informacji o udziale jednostki w zdarzeniach. Dotyczy to zarówno zdarzeń ratowniczych jak i wyjazdów nieratowniczych(gospodarcze, wewnętrzne).

Użytkownik ma możliwość:

 • tworzyć i edytować zdarzenia wraz z danymi szczegółowymi oraz opisowymi,
 • tworzyć i edytować informację o zadysponowanych SiS do zdarzenia,
 • uzupełniać czasy operacyjne SIS dla zdarzenia,
 • wykorzystać informacje o statusach wysłanych z aplikacji mobilnej,
 • uzupełniać informację o obsadzie osobowej przy zdarzeniu,
 • przygotować wniosek do wypłaty ekwiwalentu za udział w działań ratowniczych,
 • utworzyć meldunek zgodny ze wzorem EWID-PSP, który można przesłać droga e-mail do macierzystego PSK.

Alarmy – zarządzanie alarmami z aplikacji mobilnych

Zakładka Alarmy umożliwia  wyświetlanie alarmów utworzonych w aplikacji mobilnej.

Użytkownik ma możliwość:

 • wyświetlić alarm w postaci listy
 • wskazać na mapie pozycje alarmu(osoby zgłaszającej)

Notatki – zarządzanie notatkami z aplikacji mobilnej

Zakładka Notatki umożliwia prezentację notatek tekstowych utworzony w aplikacji mobilnej.

Użytkownik ma możliwość:

 • utworzyć, zmienić lub usunąć notatki tekstowe,
 • odczytać notatkę z aplikacji mobilnej.

Galeria – podgląd zdjęć z aplikacji mobilnej

Zakładka Galeria umożliwia podgląd zdjęć wykonanych za pomocą aplikacji mobilnej e-remiza.

Użytkownik ma możliwość:

 • pobrania aktualnych zdjęć przypisanych do danej jednostki OSP,
 • podgląd zdjęcia wykonanego za pomocą aplikacji mobilnej,
 • podgląd na mapie lokalizacji , w której wykonano zdjęcie.

 UWAGA! Funkcjonalność przesyłania zdjęć z aplikacji mobilnej wymaga dodatkowej autoryzacji. Prosimy o kontakt na adres serwis@abakus.net.pl .

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją obsługi w postaci pliku PDF [2.5MB]