fbpx

e-Remiza – alarmowanie równoległe

Alarmowanie równoległe ułatwia Dyżurnym ze Stanowiska Kierowania PSP określić czy alarmując konkretną OSP uda się zebrać wystarczającą liczbę osób na wyjazd. Czy pojawi się kierowca, dowódca? Czy będzie osoba z przeszkoleniem do sprzętu ratownictwa technicznego? Ile czasu zajmie dojazd do zdarzenia?

Kanały komunikacyjne

Internet mobilny + aplikacja na smartfony i tablety – aplikacja mobilna zawiera informacje o rodzaju zdarzenia, lokalizacji, opisie, potwierdzenie lub odrzucenie udziału, mapę z lokalizacją.

Połączenie telefoniczne – automatyczne wykonywanie równoległych połączeń telefonicznych na telefony tradycyjne strażaków-ochotników. Odebranie połączenia to potwierdzenie udziału

Wiadomości SMS – tekstowa informacja na telefon komórkowy. Zawiera informację o rodzaju zdarzenia, lokalizacji, opisie. Funkcja dostępna na wszystkie typy telefonów, także te klasyczne. Obowiązuje limit ilościowy osób otrzymujących wiadomości. Treść SMS będzie zawierać te same dane co komunikat w aplikacji mobilnej, m.in. rodzaj , adres, opis zdarzenia(limit 160 znaków).

Odbieranie alarmów z SK PSP za pomocą SMS

Komendy Powiatowe i Miejskie, które posiadają SWD-ST z funkcjonalnością modułu SWD-ST-SMS mogą w prosty sposób uruchamiać alarmowanie OSP również za pomocą systemu e-Remiza. W tym wariancie, po zadysponowaniu jednostki OSP, 1 wiadomość SMS zostanie wysłana na 9cio cyfrowy numer GSM naszej bramki SMS, a to z kolei powoduje utworzenie alarmu w systemie e-Remiza i przesłanie go na aplikacje mobilne, wykonanie połączenia oraz przesłanie SMS do strażaków ochotników. Dzięki temu rozwiązaniu komenda PSP nie musi mieć zainstalowanej usługi SMS4Dispatach(brak zatem komunikacji przez internet), a jednostki OSP moją dostęp do najnowocześniejszego systemu powiadamia i alarmowania.

Metody dostarczania alarmów

W systemie e-Remiza istnieją trzy metody dostarczenia alarmu do użytkownika końcowego, czyli aplikacja mobilna, równoległe połączenia telefoniczne oraz SMS.

W zależności od rodzaju alarmu i jego źródła, system e-Remiza powiadamia użytkowników w następujący sposób:

  • ALARM z SK KM/KP – powiadomienie do aplikacji mobilnych + powiadomienie połączeniami telefonicznymi + SMSy
  • TEST GOTOWOŚCI z TGB (SK KM/KP) – tylko powiadomienie aplikacji mobilnych *
  • ALARM z aplikacji mobilnej przez uprawnionego użytkownika OSP – tylko powiadomienie aplikacji mobilnych *
  • TEST GOTOWOŚCI z aplikacji mobilnej przez uprawnionego użytkownika OSP – tylko powiadomienie aplikacji mobilnych *
Screenshot_20240527_150859

Reakcja na alarm

System e-Remiza umożliwia na przekazywanie alarmów do wszystkich użytkowników systemu bez względu na typ, model i klasę telefonu. Zebrane przez system potwierdzenia udziału w zdarzeniu są dzielone na kierowca, dowódca, ratownictwo techniczne.

Na alarmowanie połączeniem telefonicznym można reagować na dwa sposoby:

  •  odebranie połączenia – potwierdzenie udziału w zdarzeniu
  • odrzucenie połączenia/brak reakcji –  odrzucenie udziału w zdarzeniu (aktywna poczta głosowa powoduje potwierdzenie udziału w zdarzeniu w przypadku braku reakcji na połączenie)
Screenshot_20240527_150859

Numery alarmowania

W przypadku otrzymania przez system e-Remiza alarmu z SK PSP zostanie wykonane połączenie telefoniczne równolegle z dwóch numerów:

  • pierwszy: 33 48-88-998
  • drugi: 33 48-48-112

Sposób wyboru numeru przez system jest losowy i może być przy każdym alarmie różny.

W przypadku otrzymania przez system e-Remiza testu gotowości bojowej zostanie wykonane połączenie telefoniczne z numeru:

  • pierwszy: 33 48-88-994
* Wykonywanie połączenia telefonicznego w przypadku testu gotowości bojowej z aplikacji mobilnej lub TGB (SK PSP) uruchamiane jest przez dział utrzymania e-Remiza. Zainteresowanych prosimy o kontakt z nami.

Instrukcja systemu e-Remiza

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją obsługi systemu e-Remiza