fbpx

e-Remiza – Nowa wersja

Każda nowa wersja systemu e-Remiza niesie za sobą pakiet nowości oraz aktualizacji.

new_256x256

Aplikacja mobilna

15.11.2022 - Aktualizacja e-Remiza+ wersja 1.0.0 (build 30) na system Android i iOS
 • Dodanie obsługi autoryzacji nowych użytkowników
 • Dodanie obsługi roli Komendanta Gminnego – alarmy z innych jednostek
 • Wyświetlanie numeru kryptonimów dla pojazdów na mapie i kafelkach SIS w pobliżu
 • Dodanie informacji o nieprzeczytanych powiadomieniach dla: czatu, nowych użytkowników, alarmów z innych jednostek
 • Poprawka raportowania pozycji GPS
 • Poprawka braku odtwarzania dźwięków powiadomień na niektórych modelach telefonów
 • Zmiany wyglądu listy i szczegółów alarmów
 • Bezpieczeństwo: nowy sposób szyfrowania haseł, dodanie ekranu informacyjnego o zmianie hasła ,dodanie informacji o braku zmiany hasła
 • Dodanie komunikatów o powodzie braku możliwości zalogowania się
 • Dodanie przycisku czyszczenia mapy dla pokazanych zdarzeń oraz hydrantów
 • Zmiana domyślnej czcionki (ANDROID)
25.05.2022 - Aktualizacja e-Remiza+ wersja 0.0.8 build 23 na system Android i iOS

 • Poprawki czasów odpowiedzi w momencie uruchamiania aplikacji
 • Poprawki obsługi logowania i rejestracji w aplikacji
 • Optymalizacja pobierania lokalizacji GPS i działania aplikacji w tle
 • Włączenie opcji zamykania aplikacji przyciskiem „wstecz” (ANDROID)
 • Dodanie okna z wyborem aplikacji do nawigacji GPS (IOS)
 • Dodanie obsługi powiadomień krytycznych (Critical Alerts-tylko IOS)
 • Poprawki sortowania na listach alarmów
 • Poprawki wyświetlania okna nowego alarmu
 • Poprawka obsługi błędów przy odmowie dostępu do lokalizacji GPS
 • Modyfikacje i ujednolicenie wyświetlania markerów na mapie, dodanie wyświetlania kolorów wg. aktywności SIS
 • Poprawki duplikatów na liście czatu
 • Przeniesienie opcji „raportowania pozycji po potwierdzeniu udziału” do ustawień trybów raportowania
 • Poprawka przechodzenia do okna czatu z belki powiadomień
 • Pokazywanie okien aktywnych alarmów po zalogowaniu
 • Dodanie opcji wł/wył dla powiadomień o potwierdzeniu udziału w zdarzeniu
 • Ograniczenie maksymalnej wartości „Obszaru Prezentacji SIS”
 • Dodanie informacji o jednostce zalogowanego użytkownika
 • Zmiana wyglądu przycisków warstw mapy
 • Dodanie informacji o pozostałym czasie raportowania pozycji na belce powiadomień (ANDROID)
 • Zmiana dodawania alarmu z przycisku – alarm wysyłany jest bez własnej lokalizacji
 • Zmiana obsługi komunikatów CZAT, tak aby docierały do odbiorcy bez zbędnej zwłoki
 • Poprawa błędu przy wysyłaniu zdjęć
 • Dodanie informacji o niedokładnych współrzędnych zdarzenia
 • Dodanie statusu 'Brak reakcji / Odrzucenie’ w raporcie alarmowania
 • Minimalizacja ilości zapytań użytkownika o uruchomienie GPSa

Aplikacja www

01.02.2023 - Aktualizacja aplikacji www - wersja 1.3.1.28
 • Błędny status odrzucenia połączenia telefonicznego na raporcie alarmowania
 • Zmiana komunikatu e-remiza na pojazd gdy login jest już w systemie e-remiza
18.10.2022 - Aktualizacja aplikacji www - wersja 1.3.1.27
 • Zmiana wniosku o wypłatę ekwiwalentu – nowy wzór
 • Znikanie użytkownika z listy po zmianie roli w systemie, przed autoryzacją przez Administratora
 • Link z okna panelu powitalnego powoduje wyświetlenie strony z błędem 404
 • Brak możliwości logowania WWW i Mobilna – błąd kodowania znaków
 • Zmiana ułożenia elementów w formularzu rejestracji nowego użytkownika
28.09.2022 - Aktualizacja aplikacji www - wersja 1.3.1.26
 • Niepoprawna interpunkcja w email o nowym użytkowniku
 • Błąd hasła przy tworzeniu nowego użytkownika typu pojazd, sprzęt, TV
27.09.2022 - Aktualizacja aplikacji www - wersja 1.3.1.25
 • Dodanie możliwości ustawienia daty ważności przeszkolenia „Kierowca pojazdów uprzywilejowanych B” krótszego lub dłuższego niż 5 lat.
 • Dodanie możliwości ustawienia daty ważności przeszkolenia „Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym”.
11.06.2022 - Aktualizacja aplikacji www - wersja 1.3.1.24
 • Dodanie linku e-Remiza – Polityka prywatności.
 • Wymiana komponentu do obsługi schowka
 • Problem z wyświetlaniem zdjęć w TGB