fbpx

e-Remiza – Nowa wersja

Każda nowa wersja systemu e-Remiza niesie za sobą pakiet nowości oraz aktualizacji.

 • Dodanie obsługi autoryzacji nowych użytkowników
 • Dodanie obsługi roli Komendanta Gminnego – alarmy z innych jednostek
 • Wyświetlanie numeru kryptonimów dla pojazdów na mapie i kafelkach SIS w pobliżu
 • Dodanie informacji o nieprzeczytanych powiadomieniach dla: czatu, nowych użytkowników, alarmów z innych jednostek
 • Poprawka raportowania pozycji GPS
 • Poprawka braku odtwarzania dźwięków powiadomień na niektórych modelach telefonów
 • Zmiany wyglądu listy i szczegółów alarmów
 • Bezpieczeństwo: nowy sposób szyfrowania haseł, dodanie ekranu informacyjnego o zmianie hasła ,dodanie informacji o braku zmiany hasła
 • Dodanie komunikatów o powodzie braku możliwości zalogowania się
 • Dodanie przycisku czyszczenia mapy dla pokazanych zdarzeń oraz hydrantów
 • Zmiana domyślnej czcionki (ANDROID)

 • Poprawki czasów odpowiedzi w momencie uruchamiania aplikacji
 • Poprawki obsługi logowania i rejestracji w aplikacji
 • Optymalizacja pobierania lokalizacji GPS i działania aplikacji w tle
 • Włączenie opcji zamykania aplikacji przyciskiem "wstecz" (ANDROID)
 • Dodanie okna z wyborem aplikacji do nawigacji GPS (IOS)
 • Dodanie obsługi powiadomień krytycznych (Critical Alerts-tylko IOS)
 • Poprawki sortowania na listach alarmów
 • Poprawki wyświetlania okna nowego alarmu
 • Poprawka obsługi błędów przy odmowie dostępu do lokalizacji GPS
 • Modyfikacje i ujednolicenie wyświetlania markerów na mapie, dodanie wyświetlania kolorów wg. aktywności SIS
 • Poprawki duplikatów na liście czatu
 • Przeniesienie opcji "raportowania pozycji po potwierdzeniu udziału" do ustawień trybów raportowania
 • Poprawka przechodzenia do okna czatu z belki powiadomień
 • Pokazywanie okien aktywnych alarmów po zalogowaniu
 • Dodanie opcji wł/wył dla powiadomień o potwierdzeniu udziału w zdarzeniu
 • Ograniczenie maksymalnej wartości "Obszaru Prezentacji SIS"
 • Dodanie informacji o jednostce zalogowanego użytkownika
 • Zmiana wyglądu przycisków warstw mapy
 • Dodanie informacji o pozostałym czasie raportowania pozycji na belce powiadomień (ANDROID)
 • Zmiana dodawania alarmu z przycisku - alarm wysyłany jest bez własnej lokalizacji
 • Zmiana obsługi komunikatów CZAT, tak aby docierały do odbiorcy bez zbędnej zwłoki
 • Poprawa błędu przy wysyłaniu zdjęć
 • Dodanie informacji o niedokładnych współrzędnych zdarzenia
 • Dodanie statusu 'Brak reakcji / Odrzucenie' w raporcie alarmowania
 • Minimalizacja ilości zapytań użytkownika o uruchomienie GPSa